Cryosat-2 satellitten måler tykkelsen af polarisen

Afdeling for geodynamik

Geodynamik omhandler opmåling og kortlægning af Jorden.

Forskerne i afdelingen for Geodynamik koncentrerer deres indsats inden for tre hovedområder:

  • Overvågning af forskydninger i jordskorpen samt ændringer af iskapper og vandstandshøjden, f.eks. i forbindelse med klimaændringer
  • Opmåling af Jordens tyngdefelt, dvs. måling af tyngdekraftens variation hen over jordoverfladen
  • Udvikling af satellitbaseret opmåling og observation af Jorden

Afdelingsleder

René Forsberg
Professor MSA, Afdelingsleder for Geodynamik
DTU Space
45 25 97 19