ASIM - Klimaobservatorium i rummet

Forskere fra DTU Space forbereder særlige instrumenter til ASIM-missionen, der skal observere gigantiske lyn og høj-energitisk røntgenstråling over skyerne fra Den internationale rumstation, ISS. Formålet er, at forstå fænomenerne og deres indflydelse på den kemiske sammensætning af atmosfæren og på ozonlaget samt afdække, om de påvirker klimaet på Jorden.

 

Mission:

At observere ekstremer i tordenvejr, vanddamp, skyer og aerosoler, samt observere deres samspil i atmosfæren og at indhente ny viden om klimaprocesser, der kan bidrage til at forberede klimamodeller. 

Launch:

2018 ombord på en SpaceX Falcon 9-raket fra Kennedy Space Center i USA.  

DTU Space:

DTU Space står for den videnskabelige ledelse af ASIM-projektet. Vi leverer også teknologi til instrumenterne (som består af to kameraer, to fotometre og en X-ray og gamma-ray detector), som placeres på den internationale rumstation.

Forskere på DTU Space har siden 2000 studeret kæmpelyn med kameraer anbragt oppe i bjergene på Observatorie Midi Pyrénees. Vi har vist, de er almindeligt forekommende også i mindre tordenvejr over Europa. Med ASIM fås et mere fuldkomment billede, da vi fra rumstationen har bedre udsyn og kan måle over hele Jordkloden op til 51.6 graders bredde, som er ISS's bane.

 

Kæmpelyn i rummet:

ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) er en instrumentpakke med to kameraer, to fotometre og en stor røntgendetektor. Instrumenterne skal monteres udvendigt på ISS, som kredser om Jorden i ca. 400 kilometers højde. 

ASIM vil give større indsigt i de relativt nyopdagede sprites, blue jets og giants, som er kæmpelyn, der opstår over tordenskyer og kan nå ionosfæren i 80 kilometers højde. Samtidig skal ASIM måle på den høj-energetiske røntgenstråling, som er en kilde til antistof (positroner) i rummet omkring Jorden. Disse fænomener er først opdaget for nyligt. Det var ved en tilfældighed, at man for eksempel opdagede de gigantiske sprites i 1980'erne. På baggrund af denne opdagelse arbejdes der på at forstå, hvilken påvirkning dette, og andre fænomener skabt af tordenvejr, har på Jorden og  dens klima. 

ASIM vil foruden data om kæmpelyn indsamle data om eksempelvis vanddamp, skyer og aerosoler, som indgår i et komplekst samspil og har indflydelse på Jordens klima. Endvidere vil ASIM observere, hvordan det omgivende rum påvirker den øvre atmosfære. For eksempel via studier af meteorer, hvorfra flere tusinde tons materiale fra det ydre rum falder ind i atmosfæren hvert år, og energetiske partikler fra kraftige soludbrud, som skaber nordlys.

Internationalt projekt: 

ASIM er et projekt under  ESA (den europæiske rumorganisation). DTU Space står for den videnskabelige ledelse og dele af instrumentudviklingen. Terma står for den tekniske del af projektet og leder konsortiet, som bygger instrumenterne og platformen til ASIM. Desuden bidrager Universitetet i Bergen og University of Valencia i Spanien med udviklingen af instrumenterne. Der er også polske og italienske partnere. Projektet involverer ialt cirka 80 forskergrupper fra 30 lande. 

ASIM-fakta:

ASIM består af to kameraer og to fotometre, der skal måle i forskellige bølgelængder af synligt lys:

MMIA (Modular Multispectral Imaging Array):

  • CAM1: 337 nm/5 nm; 1Mpixel; 12 billeder/sekund/lysfølsom CCD med elektronmultiplikation
  • CAM2: 777.4 nm/10 nm; 1Mpixel; 12 billeder/sekund/lysfølsom CCD med elektronmultiplikation
  • PHOT1: 180-230 nm; 100.000 målinger/sekund
  • PHOT2: 337 nm/5 nm 100.000 målinger/sekund
  • MXGS (Modular X- og Gamma-ray Sensor)
  • Lav-energi detector: 10-300 keV; pixelated CdZnTe; "imaging"
  • Høj-energi: 0.2-200 MeV; BGO scientillator.

Kontakt

Torsten Neubert
Chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 31