ASIM - Klimaobservatorium i rummet

Forskere fra DTU Space forbereder særlige instrumenter, der skal observere gigantiske lyn og høj-energitisk røntgenstråling over skyerne fra den internationale rumstation, ISS. Formålet er, at forstå disse fænomener og deres indflydelse på den kemiske sammensætning af atmosfæren og på ozonlaget samt afdække hvorvidt de påvirker klimaet på Jorden.

 

Mission:

At observere ekstremer i tordenvejr, vanddamp, skyer og aerosoler, samt observere deres samspil i atmosfæren og at indhente ny viden om klimaprocesser, der kan bidrage til at forberede klimamodeller. 

Launch:

Januar 2018 ombord Space-X Falke Raket, CRS-14

DTU Spaces involvering:

DTU Space er ansvarlig for den videnskabelige ledelse af dette projekt, og leverer dele af en række instrumenter (to kameraer, to fotometre og en X-ray og gamma-ray detector), som skal placeres på den internationale rumstation.

 
DTU Space 

Danske instrumenter skal studere kæmpelyn fra rummet

Akronymet ASIM står for Atmosphere-Space Interactions Monitor, som er en instrumentpakke med to kameraer, to fotometre og en stor røntgen detektor. Instrumenterne sendes op i 2017 og monteres udvendigt på rumstationen ISS (International Space Station), som kredser rundt om Jorden i ca. 400 kilometers højde. ASIM vil give os større indsigt i de nyligt opdagede sprites, blue jets og giants (kæmpelyn), som skabes over tordenskyer og kan nå ionosfæren i 80 km´s højde. Samtidig skal ASIM måle på den høj-energetiske røntgenstråling, som er en kilde til antistof (positroner) i rummet omkring Jorden. Disse fænomener er opdagede for nyligt. De har gået upåagtet hen fordi det er vanskeligt at observere atmosfæren over et stort tæt skyområde. Det var f.eks. ved en tilfældighed at man opdagede de gigantiske sprites i slutningen af 1980´erne. Siden denne opdagelse har man forsøgt at forstå, hvilken påvirkning dette, og andre fænomener skabt af tordenvejr har på Jorden og Jordens klima. 

Andre studier fra rummet

ASIM vil indsamle data om eksempelvis vanddamp, skyer, aerosoler og lyn.  Disse indgår i et komplekst samspil og vi ved de har indflydelse på Jordens klima. Endvidere vil ASIM observere hvordan det omgivende rum påvirker den øvre atmosfære. For eksempel via studier af meteorer, hvor flere tusinde tons materiale fra det ydre rum falder i atmosfæren årligt, og energetiske partikler fra kraftige soludbrud, som skaber nordlys.

Vores baggrund

DTU Spaces forskere har studeret kæmpelyn med kameraer anbragt højt oppe i bjergene på Observatorie Midi Pyrénees siden 2000. Vi har vist at de er almindeligt forekomne også i de mindre tordenvejr i Europa. Med ASIM håber vi på, at få et mere fuldkomment billede, idet vi fra rumstationen vil have bedre udsyn og vil måle over hele Jordkloden op til 51.6 graders bredde, som er ISS´s bane.

Partnere 

ASIM er et ESA (European Space Agency) projekt. DTU Space står for den videnskabelige ledelse og dele af instrumentudviklingen. Der er mere end 80 forskergrupper fra 30 lande, som deltager. Terma leder konsortiet, som bygger instrumenterne og platformen. Derudover bidrager Universitetet i Bergen og University of Valencia med udviklingen af instrumenterne. Endeligt er der polske og italienske partnere.

Fakta om ASIM

Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) skal monteres på den internationale rumstation i 2017.

ASIM består af to kameraer og to fotometre, der skal måle i forskellige bølgelængder af synligt lys:

MMIA (Modular Multispectral Imaging Array):

  • CAM1: 337 nm/5 nm; 1Mpixel; 12 billeder/sekund/lysfølsom CCD med elektronmultiplikation
  • CAM2: 777.4 nm/10 nm; 1Mpixel; 12 billeder/sekund/lysfølsom CCD med elektronmultiplikation
  • PHOT1: 180-230 nm; 100.000 målinger/sekund
  • PHOT2: 337 nm/5 nm 100.000 målinger/sekund
  • MXGS (Modular X- og Gamma-ray Sensor)
  • Lav-energi detector: 10-300 keV; pixelated CdZnTe; "imaging"
  • Høj-energi: 0.2-200 MeV; BGO scientillator.

Kontakt

Torsten Neubert
Chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 31