Elektriske storme

Forskere på DTU Space er ved at udvikle et observatorium, der skal monteres på den internationale rumstation. Observatoriet hedder ASIM og skal blandt andet fotografere gigantiske lyn over skyerne. Formålet er at finde ud af, om kæmpelynene har indflydelse på Jordens klima.

Spørgsmålet er, om de gigantiske lyn, som skyder opad fra skyerne mod rummet, blot er et spektakulært naturfænomen, eller om de ændrer kemiske sammensætning af atmosfæren, så ozonlaget og klimaet på Jorden bliver påvirket.

Gennem de senere år har forskere fra DTU Space studeret kæmpelynene ved hjælp af kameraer anbragt højt oppe i bjergene. Af og til er det lykkedes for kameraerne at fange et glimt, som er skudt op fra en tordensky i en lavere højde. Fra rumstationen vil man altid have udsigt til de gigantiske lyn, og mulighederne for at studere dem vil blive forbedret meget

Forskerne vil også bruge ASIM til at studere, hvordan naturlige og menneskeskabte begivenheder på jordoverfladen - for eksempel orkaner, støvstorme, skovbrande og vulkanudbrud - influerer på atmosfæren og klimaet.

http://www.space.dtu.dk/Forskning/Solsystemet/Elektriske_storme
24 JULI 2017