Atmosfærens ydeste lage gløder højt over Jorden

Rumvejr

Solen udsender strømme af partikler og stråling som tilsammen skaber rumvejret. Astrofysik arbejder på at kunne forudsige rumvejret.

Normalt forestiller vi os, at rummet mellem Solen og planeterne er helt tomt. Det er også næsten rigtigt, men Solen udsender en konstant strøm af partikler - kaldet solvinden. Med jævne mellemrum går Solen også i udbrud, hvorved der udsendes store mængder af stråling og partikler.

Rumvejret er en samlet beskrivelse af tilstanden i rummet, som primært styres af solvinden og soludbruddene. Nordlys er den direkte og synlige manifestering af rumvejret, hvor partikler i Jordens øvre atmosfære exciteres af rumvejret og efterfølgende udsender lys.

Rumvejret er til fare for satellitter og astronauter i rummet. De største soludbrud kan faktisk trænge gennem Jordens atmosfære og forstyrre kommunikation og navigation samt i værste fald skade kraftværker og el-ledninger.

Samarbejder om af forudsige rumvejret

DTU Space er partner i et fælles europæisk samarbejde med det formål at forudsige rumvejret. DTU Space har særlig ekspertise i at studere, hvilken betydning gigantiske soludbrud, de såkaldte CMEs (coronal mass ejections), fra Solen har for rumvejret.

I projektet indsamler DTU Space blandt andet data om solpletter og CME og gør dem tilgængelige for forskere. Dataindsamling og overvågning af solpletter og CME vil forhåbentligt føre til en bedre forståelse og bedre forudsigelser af rumvejret.

Fakta om rumvejr

Rumvejr er en moderne betegnelse for tilstanden i rummet. Det inkluderer intensiteten af hård stråling, styrken af elektriske og magnetiske felter, elektriske strømme og andre forstyrrelser.

Rumvejr genereres primært af Solen og bliver særlig interessant i forbindelse med soludbrud.

 

Kontakt

Susanne Vennerstrøm
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 57

Kontakt

Kristoffer Leer
Post doc
DTU Space