Vores historie rækker mere end 50 år tilbage i tiden

DTU Space har en historie, som går tilbage til 1960’erne. Instituttet er blevet til og vokset som følge af fusioner og sammenlægninger. I dag omfatter det forskningsgrupper og ekspertise, der stammer fra såvel DTU som det tidligere Dansk Rumforskningsinstitut og Kort & Matrikelstyrelsen.

DTU Space opstod i sin nuværende form efter en fusion mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Danmarks Rumcenter den 1. januar 2007. Fra DTU er dele af DTU Elektro, det tidligere Ørsted DTU, samt DTU's Institut for Informatik og Matematisk Modellering også blevet en del af instituttet.

Den tidligere leder af Danmarks Rumcenter, Eigil Friis-Christensen (1944-2018), blev den første direktør for DTU Space, hvor han virkede frem til 2012.

I dag er professor Kristian Pedersen direktør for DTU Space. Han er født 1966, uddannet astrofysiker og tiltrådte stillingen i september 2012.

Fusionen, der førte til dannelsen af DTU Space, var resultatet af en regeringsbeslutning om at reorganisere danske forskningsinstitutioner ved at integrere uafhængige statslige enheder i universitetets struktur.

Det begyndte med Dansk Rumforskningsinstitut i 1966

Danmarks Rumcenter blev etableret to år tidligere, i 2005. Under dette center blev sektorforskningsinstituttet Dansk Rumforskningsinstitut og geodætiske og geodynamiske forskningsgrupper fra Kort & Matrikelstyrelsen sammenlagt. Denne reorganisering skete som følge af en overordnet beslutning om at adskille disse forskningsgrupper fra regeringskontorer.

Inden da var Dansk Rumforskningsinstitut blevet oprettet i 1966 som et uafhængigt forskningsinstitut. Dets hovedopgave var at sikre understøttelse og udnyttelse af den europæiske rumorganisation ESA's videnskabelige program. Blandt andet ved at udvikle instrumentering til missioner i rummet.

Denne nationale opgave viderefører DTU Space i dag. Derfor kaldes DTU Space også for Danmarks nationale rumcenter.

Et geodætisk referencesystem, magnetometre og stjernekameraer kommer til

Forskergrupperne fra Kort & Matrikelstyrelsen bragte en anden national opgave med sig, nemlig at give det forskningsmæssige grundlag for et geodætisk referencesystem for Danmark, Grønland og Færøerne. En væsentlig del af de geodætiske forskningsaktiviteter på DTU Space er derfor relateret til denne opgave. 

Ved det tidligere Ørsted DTU var rumaktiviteterne hovedsageligt koncentreret i to sektioner: 

Dels en sektion som siden sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne har arbejdet med forskning i mikrobølger og telemåling til observation af Jordens overflade. 

Dels en sektion som siden 1980'erne har specialiseret sig i målinger og instrumenter til rumforskning. Arbejdet her førte til instrumentet og den teknologiske platform til Danmarks første satellit, forskningssatelliten Ørsted. Dette førte til yderligere udvikling af højpræcisions-magnetometre samt et stjernekamera til præcis navigation af satellitter, der nu er implementeret i en lang række internationale rummissioner.

Derudover blev en sektion fra DTU's tidligere Institut for Informatik og Matematisk Modellering, der beskæftiger sig med matematisk geovidenskab, en del af DTU Space.

Rumforskningsaktiviteterne på DTU tredobles over få år

I 2010 fik DTU Space desuden overdraget alle jordbaserede magnetometer-observationer i Danmark og Grønland fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI). Det skete efter, at DMI havde besluttet at afbryde driften af de fire magnetiske observatorier og den grønlandske magnetometer-kæde.

Med etableringen af DTU Space og efter sammenlægninger og overdragelse af opgaver blev rumforskningsaktiviteterne på DTU treboblet efter 2007. Her i 2018 er der således 150 dedikerede medarbejdere - inklusive forskere, ingeniører, teknikere og administrativt personale.

Desuden er der godt 270 studerende på uddannelsen til civilingeniør i Geofysik og Rumteknologi, som blev etableret på DTU i 2012. 

Mere end 100 missioner i rummet

Gennem årene har DTU Space og institutionerne, der gik forud, været involveret i over 100 internationale rummissioner med såvel satellitter som ubemandede rumfartøjer. Både i samarbejde med ESA i Europa og NASA i USA samt med en lang række individuelle lande, blandt dem Rusland og Kina.

I dag arbejder DTU Space bredt med udgangspunkt i rummet. Der foretages både udforskning af jorden i forhold til klima, miljø, havstrømme og magnetfelt samt udforskning af såvel vores solsystem som det øvrige univers, og der udvikles teknologi til formålet.

Desuden er Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, som i 2015 blev opsendt af ESA til den Internationale Rumstation, ISS, også tilknyttet DTU og har udført forskning for instituttet.


Kontakt

Kristian Pedersen
Direktør, Professor
DTU Space
45 25 95 01

Kontakt

Morten Garly Andersen
Ansvarlig for kommunikation
DTU Space
45 25 97 69