Uddannelse

DTU Space har væsentlige undervisningsaktiviteter inden for rumforskning, ruminstrumentering, geofysik, geoinformatik, telemåling og radarteknologi.

Undervisnings- og projektvejledningsaktiviteter

DTU Space koordinerer bachelor- og kandidatuddannelsen Geofysik og Rumteknologi, og bidrager desuden med kurser og projektvejledning på en række andre uddannelser:

 Bacheloruddannelser

Geofysik og Rumteknologi

   Kandidatuddannelser

Elektroteknologi

   Diplomingeniøruddannelser

Diplomuddannelse

Desuden udbyder instituttet kurser og projekter til diplomingeniør-, bachelor- og kandidatstuderende på DTU og andre danske og udenlandske universiteter.