Undervisningsaktiviteter

DTU Space har væsentlige undervisningsaktiviteter inden for rumforskning, ruminstrumentering, geofysik, geoinformatik, telemåling og radarteknologi.

Instituttet er primus motor i bachelor- og kandidatuddannelsen Geofysik og Rumteknologi, og bidrager desuden med kurser og projektvejledning på en række andre uddannelser (se ovenfor).

Studenterprojektrapporter

Diplom-, bachelor- og kandidatprojektrapporter fra studerende på ovennævnte uddannelser kan findes fanebladene nedenfor.

DTU Space Projektdag

DTU Space afholder hvert efterår en projektdag for alle bachelor- og kandidatstuderende på uddannelserne Geofysik og Rumteknologi, Fysik og Nanoteknologi, Elektroteknologi samt Matematisk Modellering og Computing.

På projektdagen får de studerende mulighed for at gå i dialog med vejledere fra DTU Space og en række af DTU Spaces samarbejdspartnere i rumvirksomheder, institutioner og myndigheder om deres egne eller vejledernes/virksomhedernes projektideer.

I 2017 finder DTU Space projektdag sted mandag den 27. november kl. 11-14.

Virksomheder med interesse i at møde studerende fra ovennævnte uddannelser og evt. indgå samarbejde med en eller flere af dem om et studenterprojekt, er meget velkomne til at kontakte Studie- og uddannelseskoordinator Birte Kronbak Andersen og bede om at komme på listen over virksomheder, som gerne vil inviteres til arrangementet.

Efteruddannelseskurser

DTU Space udbyder en lang række efteruddannelseskurser under Tompladsordningen. Så har du behov for at gå i dybden inden for et af DTU Spaces mange spændende fagområder, så kan du følge undervisningen sammen med andre studerende på DTU, hvis der er tomme pladser på kurset.

I februar og september starter semesterkurserne for ordinære studerende. Kurserne strækker sig over 13 uger, og undervisningen finder sted i dagtimerne en til to gange om ugen. 

I januar og juni starter der 3-ugers kurser med komprimeret undervisning fem dage om ugen fra 8-17.

De kurser, som DTU Space udbyder under Tompladsordningen, kan ses her.

For hvert enkelt kursus findes en detaljeret beskrivelse af det faglige indhold. Af kursusbeskrivelsen fremgår også, hvilke faglige forudsætninger der kræves, og der er kontaktoplysninger til underviseren, hvis du har brug for at vide mere.  

Læs mere om efteruddannelseskurser på tompladsordningen her.

 
DTU Space projektdag 2016