Stjernekamera og magnetometer udviklet af Måling og Instrumentering

Teknologi, systemer og metoder

DTU Space udvikler og producerer instrumenter til internationale satellitter og rumsonder, og instituttet sørger for validering og kalibrering af instrumenterne ved at gennemføre flybårne kampagner i Grønland samt i resten af Europa.

Instituttet udvikler og bygger blandt andet stjernekompasser til satellitnavigation, magnetometre til at måle globale magnetfelter fra rummet samt radar og radiometersystemer til måling af for eksempel tykkelsen af havis og iskapper.

Flere af instituttets projekter har givet anledning til nye opfindelser til brug uden for rumfartsbranchen. For eksempel samarbejder instituttet med en ekstern virksomhed omkring udvikling af en ny slags detektor til at afsløre olieudslip fra skibe.

Sideløbende med instrumentudviklingen arbejder DTU Space med de videnskabelige data fra satellitmissionerne, og den tætte kontakt mellem teknologiudvikling og videnskab er en stor fordel for begge fagområder.

http://www.space.dtu.dk/forskning/teknologi
24 JULI 2017