Ph.d. – stipendium i "Telemåling af land-is"

DTU Space
tirsdag 14 mar 17

Send ansøgning

Frist 28. marts 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Space ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Et tre-årigt ph.d. stipendium indenfor telemåling af land-is er klar til besættelse pr 1. september 2017 eller snarest derefter.
 
Emnet for studiet vil være telemåling af land-is, og målet vil være at forbedre vores nuværende metoder eller udvikle helt nye metoder til udnyttelsen af satellit-data til kortlægning af land-is. Den ph.d. studerende vil komme til at arbejde med flere datasæt, men et særligt fokus vil være på altimetri og i særdeleshed implementering og udnyttelsen af swath-processering af CryoSat-2 data til at kortlægge højder og højdeændringer i isdækkede land-områder med meget topografi.  
 
Arbejdet i ph.d. studiet vil bidrage til ESA projektet Arcflux der har til formål at estimere ferskvands-fluxene i det Arktiske Ocean fra satellitdata. Det vil også bidrage til ESA’s Climate Change Initiative (CCI) Greenland Ice Sheet hvori der genereres satellit-baserede produkter der beskriver ændringerne af Grønlands Indlandsis.
 
Et af de tydeligste tegn på klimaforandringerne er en øget afsmeltning af land-isen i Arktis. Langs næsten hele randen af Grønlands Indlandsis ses stor udtynding af iskappen, og det samme er tilfældet på størstedelen af de mindre gletsjere og iskapper i Arktis. Disse forandringer har global betydning da den is der forsvinder fra landområderne bidrager direkte til globale havniveau-stigninger.
Højdemålinger fra satellit kan bruges til at estimere udtyndingen af landisen, men konventionel radar målinger kan ikke umiddelbart anvendes over områder med meget varieret topografi. Ph.d. studiet vil fokusere på at processere radar data fra CryoSat-2 på en måde som optimere kortlægningen af disse særligt udfordrende områder.
Ph.d. studiet vil også være fokuseret på den geofysiske tolkning af de signaler der observeres med den forbedrede processering af CryoSat-2 data.
Kandidaten skal have erfaring med programmering (i f.eks Matlab eller Python) og det vil være en fordel hvis kandidaten har erfaring med at arbejde med satellit-data.
 
Den ph.d. studerende vil blive ansat i afdelingen for Geodynamik på DTU Space. I afdelingen for Geodynamik udføres forskning og forsknings-baseret rådgivning indenfor kryosfæren, geodynamik og fysisk geodæsi
Afdelingen har pt. 14 medarbejdere inklusiv ph.d. studerende.

Jobbet

 • Faglig beskrivelse af stillingen
 • Telemåling af land-is i Arktis
 • Udvikle processor til swath-processering af CryoSat-2 SARIn data
 • Validering af satellit-data v.h.a. flydata og insitu data
 • Geofysisk tolkning af højdeændringer
 • Kombination af forskellige satellit-data til bestemmelse af ismasse-ændringer
 • Deltage i analyse af data indsamlet i forbindelse med diverse feltkampagner
Kvalifikationer
Stipendiet ønskes besat med en civilingeniør eller tilsvarende med faglige kvalifikationer svarende hertil.

Godkendelse og indskrivning
Studieforløbet finder sted efter faglig godkendelse og indskrivning under ét af de generelle studieprogrammer på DTU. For så vidt angår generelle krav til indskrivning, og studiets tilrettelæggelse henvises til DTU’s generelle regler.
 
Bedømmelse
Bedømmelse: Ansøgere vil blive evalueret af et fagkyndigt udvalg, og endelig accept som ph.d. studerende vil være betinget af godkendelse af DTU's ph.d. udvalg.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for ph.d.-stipendiater med lønmodtagerstatus (ph.d.-studerende). Ansættelsesperioden er 3 år.
 
Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til eller Rene Forsberg (rf@space.dtu.dk) Sebastian B. Simonsen (ssim@space.dtu.dk).
 
Yderligere information om afdelingen for Geodynamik og om DTU Space kan findes på www.space.dtu.dk
 
Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 28. marts 2017.
 
Ansøgningen skal sendes i én samlet pdf fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én pdf fil. Filen skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Karakterudskrifter samt dokumentation for bachelor/kandidatgrad
 • Ved udenlandske karakterer kræves en oversættelse af karaktergennemsnittet til danske karakterer (se vejledning og excel regneark til konvertering her).

Du kan søge stillingen inden du har opnået din kandidatgrad, men du kan ikke begynde før du har fået den

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU Space er Danmarks nationale rumforskningsinstitut. Vi forsker og udvikler teknologi med udgangspunkt i rummet. Formålet er at få dybere indsigt i universet, undersøge klima og miljø her på jorden og levere ny viden og nye teknologier til gavn for samfundet.
Instituttet har omkring 135 medarbejdere, en årlig omsætning på ca. 140 MDKK, og er placeret på Lyngby Campus sammen med 19 andre institutter inden for de tekniske videnskaber.
 
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.