Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen på opgave. (Foto: Søværnet/ Troels Sundwall).

Partnerskaber - internt og eksternt

DTU Space er vært for tre tværgående DTU centre, der alle i nogen grad arbejder med rumrelaterede systemer. Centrene er placeret hos Afdeling for Innovation og forskningsbaseret rådgivning på DTU Space. Derudover samarbejder DTU Space med en række myndigheder og private virksomheder.

Centre:

 

Polar DTU

Polar DTU er et tværfagligt center, der samler mere end 100 års DTU-viden og forskning om Arktis og Antarktis fra institutter og centre på hele DTU.

Kontaktperson: Sune Nordentoft Lauritsen.

Polar DTU's hjemmeside

DTU Space DroneCenter

DTU Space DroneCenter koordinerer og faciliterer forskning og udvikling i ubemandede systemer og er kontaktpunkt mellem DTU og eksterne partnere.

Kontaktperson: Michael Linden-Vørnle, leder af DTU Space DroneCenter. 

DTU Space DroneCenters hjemmeside

Security DTU

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter og kontaktpunkt til DTU i frohold til eksterne partnere.

Kontaktperson: Henning Heiselberg, leder af Security DTU.

Security DTU's hjemmeside

Læs mere om de tre centre her (eller i fanerne til venstre på siden)

Samarbejde - myndigheder og virksomheder:

DTU Space bistår danske myndigheder med at få gavn af satellitbaserede systemer. DTU Space samarbejder desuden med en række danske virksomheder indenfor rumfart, blandt dem Terma, GomSpace og SkyWatch. 

Kontaktperson: Niels Andersen, afdelingsleder.  

Læs mere her om samarbejde - såvel myndighedsbetjening som virksomheds-/erhvervssamarbejde - med  myndigheder og virksomheder.

Tilbage til forsiden.


Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Sekretariatschef
DTU Space
45 25 97 21

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61

Kontakt

Henning Heiselberg
Centerleder
DTU Space
45 25 97 60

Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83