Cryosat-22-missionen undersøger klimaforandringer på jorden. (Illustration: ESA)

Afdeling for Geodynamik

Forskerne i Afdeling for Geodynamik arbejder med observation, opmåling og kortlægning af Jorden. Herunder klimaforandringer, jordens tyngdefelt og forskydninger i jordens skorpe.

Afdeling for Geodynamik har koncentreret indsatsen inden for tre hovedområder:

  • Overvågning af forskydninger i jordskorpen samt ændringer af iskapper og vandstandshøjden, f.eks. i forbindelse med klimaændringer.
  • Opmåling af jordens tyngdefelt, dvs. måling af tyngdekraftens variation hen over jordoverfladen.
  • Udvikling af satellitbaseret opmåling og observation af jorden.

Observationer foretages ved hjælp af såvel satellitter som fly og dronesystemer.


Kontakt

René Forsberg
Professor, Afdelingsleder for Geodynamik
DTU Space
45 25 97 19