Jorden fra rummet. (Foto/illustration: NASA)

Jorden

DTU Space anvender satellitter og dronesystemer til at forske i jordens fysik og forbedre præcisionen af satellitbaserede navigationssystemer. Vi forsker også i menneskeskabte og naturlige faktorer, der har indflydelse på jordens klima og miljø.

Jordens fysik og geodæsi:

Studier af magnetfeltet fører til viden om, hvad der foregår i Jordens indre, hvor feltet skabes. Samtidig hjælper det forskerne med at finde ud af, hvilken betydning de konstante variationer i magnetfeltet har for eksempelvis elektronik i satellitter og astronauter i kredsløb.

Nøjagtige modeller af tyngdefeltet kan blandt andet afsløre skjulte forekomster af olie, vand eller mineraler i undergrunden. Tyngdekraften er blandt andet med til at styre de globale havstrømme. DTU Space har bidraget til den europæiske satellitmission GOCE med udvikling af metoder til anvendelse af dens tyngdemålinger blandt andet til kortlægning af havstrømme med det formål at lave bedre klimamodeller.

Derudover forsker DTU Space i anvendelsen af globale satellitsystemer som GPS og det europæiske Galileo. Instituttet arbejder på at forbedre nøjagtigheden af målingerne, blandt andet ved at undersøge virkningen af variationer i de atmosfæriske forhold. DTU Space forsker endvidere i anvendelsen af GPS sammen med forskellige former for trådløs kommunikation blandt andet til brug inden for transport.

Læs mere om Jordens fysik og geodæsi her:

Klima og miljø:

Nogle af instituttets forskere overvåger afsmeltningen af den grønlandske indlandsis fra satellit og fly for at finde ud af, hvor hurtigt isen smelter, så vi kan forberede os bedst muligt på de forventede stigninger i havniveauet.

Et andet fokusområde er studier af atmosfæren med eksempelvis ASIM-missionen.

Også forbindelsen mellem variationer i Solens aktivitet og ændringer i den globale middeltemperatur er genstand for forskning ved instituttet.  

Læs mere om klima og miljø her: