Geografisk infrastruktur

DTU Space bidrager til, at ny teknologi til opmåling og navigation kan udnyttes i sammenhæng med traditionelle metoder. Her er det geodætiske referencesystem en vigtig standard.

Især den stigende anvendelse af GPS stiller krav til den geografiske infrastruktur, da stedbestemmelsen her foretages i forhold til satellitter i kredsløb om Jorden. Der skal være sammenhæng mellem GPS-positioner og både land- og søkort. Ved særligt præcise målinger må der tages højde for kontinenternes bevægelser for at sikre denne sammenhæng.

DTU Space foretager målinger med permanente GPS-stationer og deltager i internationale samarbejder med henblik på at øge nøjagtighed af fremtidens referencesystemer. 

Også i satellitbaseret jordobservation er det vigtigt, at målingerne foretages i det geodætiske referencesystem. Endvidere må satellitternes baner og positioner bestemmes med centimeters nøjagtighed for at overvågning af eksempelvis havniveauet og iskappers overflade kan foretages med tilstrækkelig præcision. Endelig indgår standarder for datalagring og udveksling som en vigtig del af den geografiske infrastruktur.

Tilknyttet afdeling