Havniveau

DTU Space analyserer vandstandsdata fra både satellitter i rummet og målestationer på land. Det giver viden om tidligere ændringer havniveauet samt indblik i den aktuelle stigning.
Stigningen i havniveau er en vigtig parameter i analysen af klimaændringer og deres indvirkning på både havene og iskapperne i Grønland og i Antarktis. Når iskapperne smelter, hæver grundfjeldet sig. Ved anvendelse af målestationer på land er det uhyre vigtigt at bestemme, hvor meget grundfjeldet hæver sig, for kun på den måde kan man få et nøjagtigt mål for den reelle stigning i havniveauet.

DTU Space overvåger havniveauet i havene omkring Grønland ved hjælp af målestationer i Qaqortoq, Thule og i Scoresbysund. Stationerne er med i et globalt net af stationer, som har til formål at indsamle informationer om vandstandsændringer til internationale overvågningsprogrammer.