Havstrømme

DTU Space anvender målinger af havoverfladens højde til at bestemme modeller for variationer i vandstanden i havene. Disse variationer skyldes blandt andet tidevand samt ændringer i havstrømmenes placering. I Stillehavet kan havstrømme forbundet med el-niño ligeledes bestemmes.

DTU Space bruger endvidere satellitmålinger af Jordens tyngdefelt til at lave modeller af de globale havstrømme, der i høj grad er styrende for hele Jordens klimasystem. Målet er at lave bedre oceanmodeller, hvilket dels vil føre til bedre forudsigelser af stormfloder til gavn for skibsfarten og dels til bedre klimamodeller. DTU Space har blandt andet bidraget til ESAs nu afsluttede satellitmission GOCE med udvikling af metoder til anvendelse af dens tyngdemålinger i bestemmelsen af havstrømme.