Indlandsis

DTU Space overvåger afsmeltningen af den grønlandske indlandsis fra satellit og fly. Isen smelter på grund af den globale opvarmning, det er der bred enighed om. Men hvor hurtigt det går, er stadig til diskussion. Instituttets forskning fører til mere nøjagtige svar på det spørgsmål og sætter dermed samfundet i stand til at forberede sig bedst muligt på forandringerne.

Når isen smelter, hæver grundfjeldet sig, og det kan måles med GPS. Instituttet har bidraget til etablering af et netværk af stationære GPS stationer omkring indlandsisen for at udføre nøjagtige målinger af, hvor meget grundfjeldet hæver sig og dermed, hvor meget is der forsvinder. 

DTU Space har også bidraget til ESAs satellitmission Cryosat-2, som med stor præcision har målt tykkelsen af indlandsisen og havisen samt kortlagt variationer i tykkelsen af isen. Instituttet bidrager blandt andet til projektet gennem flybårne målinger i Grønland. Målingerne skal bruges til at kontrollere, at satellitten til sin tid måler rigtigt samt til at finindstille instrumenterne ombord.