Satellitnavigation

DTU Space forsker i anvendelsen af GPS og lignende globale satellitsystemer til positionering og navigation.

Det er vigtigt at kende styrker og svagheder ved systemerne, så de kan anvendes rigtigt. Blandt andet udvikler instituttet nye metoder for at forbedre nøjagtigheden af målingerne. DTU Space undersøger virkningen af variationer i de atmosfæriske forhold, for eksempel fra ionosfæren med varierende solaktivitet. Instituttet forsker endvidere i anvendelsen af GPS sammen med forskellige former for trådløs kommunikation blandt andet til brug inden for transport.

DTU Space forsker også i anvendelsen af GPS i klimaforskning. Når isen smelter, hæver grundfjeldet sig, og det kan måles med GPS. Ved at udføre nøjagtige målinger af, hvor meget grundfjeldet hæver sig, kan man beregne, hvor meget is der forsvinder.

Endelig indsamler DTU Space data fra permanente GPS-stationer i Grønland og bidrager herved til de internationale aktiviteter omkring forbedring af GPS målingers kvalitet.