Historien bag - en dansk idé

Satellittrioen, der skal på rejse gennem Jordens magnetfelt, er oprindelig en dansk idé. Historien bag starter helt tilbage med den danske videnskabsmand H.C. Ørsted i 1800-tallet.

Videnskabelige studier af Jordens magnetiske felt har en lang og hæderkronet historie, som går helt tilbage til 1200-tallet. 

I 1820 opdagede H.C. Ørsted, at elektriske strømme danner magnetfelter. Små tyve år efter viste tyskeren C.F. Gauss, at Jordens magnetfelt hovedsageligt dannes af processer i Jordens indre.

Vi skal dog helt frem til 1980 før NASA's Magsat-satellit skaffede os den første detaljerede kortlægning af styrken og retningen af Jordens magnetiske felt. Satellitten havde desværre kun en levetid på otte måneder.

Den danske Ørsted-satellit blev sendt op i februar 1999 med en innovativ nyskabelse i form af et ikke-magnetisk stjernekamera bygget sammen med instrumentet til måling af magnetfeltet. I Ørsted-projektet indså man for første gang, at det var nødvendigt allerede fra starten at samle hele den videnskabelige ekspertise i ét team, på tværs af de traditionelle faglige discipliner. Det målte felt hidrører nemlig fra en lang række forskellige kilder fra den indre Jord, fra Jordens skorpe og fra strømme i ionosfæren og magnetosfæren.

Swarm - arven efter Ørsted
Swarm-projektet bygger på erfaringerne fra den succesfulde Ørsted-satellit, og blev udtænkt og foreslået til ESA af et team af danske videnskabsmænd og ingeniører under ledelse af Eigil Friis-Christensen fra DTU Space.

Projektet blev præsenteret for ESA i fælleskab med kolleger fra Frankrig og Tyskland, og med verdensomspændende støtte fra 27 forskningsinstitutioner, og blev i 2004 udpeget som ESA’s 5. Earth Explorer mission. 

DTU har en ledende rolle I det konsortium af eksperter, som analyserer Swarm-satellitternes målinger for at lave de mest nøjagti- ge modeller af Jordens magnetfelt.


Kontakt

Nils Olsen
Professor og afdelingsleder for Geomagnetisme og geospace
DTU Space
45 25 97 08

Kontakt

John Leif Jørgensen
Professor og afdelingsleder for Måling og instrumentering
DTU Space
45 25 34 48