Kosmisk stråling og skydannelse

Forskere på DTU Space forsker i kosmisk stråling og, om dette kan have indflydelse på klimaet.

Forskere på DTU Space har siden midten af 1990’erne forsket i den kosmiske strålings betydning for Jordens klima. Mængden af kosmisk stråling, der rammer Jordens atmosfære, varierer i takt med naturlige forandringer i Solens magnetfelt. Ifølge forskernes teori er der en tæt sammenhæng mellem disse naturlige variationer i den kosmiske stråling og variationerne i Jordens middeltemperatur. 

Undersøgelserne foregår blandt andet ved hjælp af eksperimenter og analyse af observationer fra satellitter. I 2007 publicerede forskerne resultaterne fra SKY eksperimentet, som viste, hvordan den kosmiske stråling kan fremme produktionen af kølende skyer i atmosfæren. Forskerne fra DTU Space har også deltaget i et samarbejde ved CERN i Geneve. Siden 2008 har forskerne udført eksperimenter i et underjordisk laboratorium i England, hvor det kan foretages målinger i et miljø helt uden kosmiske partikler i baggrunden. 

I 2009 offentliggjorde forskerne en analyse af satellitdata, der yderligere styrkede teorien, idet de fandt, at der er en sammenhæng mellem ændringer i Jordens skydække og eksplosioner på Solen, som i en kort periode giver en kraftig nedgang i den kosmiske stråling.

Fra supernova til skyer

 

Illustration af Jan Rasmussen, DTU Space.