Stjernekamera og magnetometer udviklet af Måling og Instrumentering

Teknologi og instrumenter

DTU Space udvikler og producerer instrumenter til internationale satellitter og rumsonder, og instituttet sørger for validering og kalibrering af instrumenterne ved at gennemføre flybårne kampagner i Grønland samt i resten af Europa.

DTU Space udvikler og bygger blandt andet stjernekompasser til satellitnavigation, magnetometre til at måle globale magnetfelter fra rummet samt radar- og radiometersystemer til måling af for eksempel tykkelsen af havis og iskapper. Vi har deltaget i over 100 rummissioner, og på flertallet af dem er der udstyr med, som DTU helt eller delvist har udviklet og bygget.

Flere af instituttets projekter har givet anledning til nye opfindelser til brug uden for rumfartsbranchen. For eksempel samarbejder instituttet med en ekstern virksomhed omkring udvikling af en ny type detektor til at afsløre olieudslip fra skibe, og omkring brug af dronesystemer til minesøgning.

Sideløbende med instrumentudviklingen arbejder DTU Space med de videnskabelige data fra satellitmissionerne. Den tætte kontakt mellem videnskab og teknologiudvikling er en stor styrke for DTU Space.