Radarsystemer

DTU Space forsker i radarsystemer, principper og metoder og har udviklet og fløjet med flere forskellige flybårne radarsystemer. Arbejdet er ofte blevet udført i forbindelse med kontrakter med ESA, hvor formålet har været at demonstrere et specifikt koncept og at indsamle videnskabelige data til brug i udviklingen af anvendelser og metoder for rumbaserede systemer.

Instituttets aktiviteter omkring radarsystemer startede sidst i 1960’erne og begyndelsen af 70’erne. På det tidspunkt udviklede instituttet en lavfrekvent (60 MHz) isradar og brugte den til at måle tykkelsen af den grønlandske indlandsis samt en stor del af den antarktiske iskappe. Systemet bruges stadig efter en opgradering til kohærent signalbehandling. I dag bruges systemet til at overvåge tykkelsen af den grønlandske indlandsis samt til detaljeret kortlægning af isen med henblik på 3D modellering til brug for forudsigelser af for eksempel produktion af vandkraft.

Det meget succesfulde flybårne EMISAR system blev udviklet i begyndelsen af 1990’erne og blev brugt i tekniske og videnskabelige kampagner, herunder ESA kampagner. De højkvalitetsdata, der blev indsamlet med dette polarimetriske og interferometriskeSAR (Syntetisk Apertur Radar) system, er stadig på mange måder unikke.

Det nuværende ESA POLARIS projekt drejer sig om en flybåren isradar, som anvender den nyeste teknologi og teknikker inden for signalbehandling, databehandling og radarteknikker. I øjeblikket udvikler dette arbejde sig ad to spor: en forbedret antenne, som gør det muligt at foretage en bedre undertrykkelse af uønskede signaler fra isoverfladen, til støtte for en potentiel rumbaseret isradarmission, samt en SAR operation til støtte for ESAs kommende P-bånds SAR missioner.

Et andet af instituttets ESA projekter handler om udvikling af to terahertz kameraer. Et elektronisk system, som opererer ved 0.27 THz og et fotonisk system med en pulslængde på omkring 100 fs. Anvendelsesmulighederne for disse kameraer spænder vidt fra detektion af materialedefekter og kemiske substanser til sensorer, der kan ’se’ gennem støvstorme på Mars. Begge kameraer har flere transmitterende og modtagende antenner, som i kombination med avanceret digital signalbehandling byder på hurtig 3D billeddannelse uden mekanisk skanning eller med skanning i kun én retning.