Universets udvikling og storskala struktur

DTU Space deltager i flere internationale projekter, der har til formål at forstå universets struktur på stor skala. En sådan forståelse er afgørende for forståelsen af, hvordan universet har været tidligere, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden.


(Foto: ESA)

Storskala-strukturen beskriver fordelingen af masse og stråling i universet. Nuværende observationer og modelberegninger tyder på, at universets struktur er opbygget hierarkisk. Studierne viser også, at strukturen blev dannet allerede i de første få hundrede tusinder år af universets levetid. Observationer af universets tilstand den gang giver afgørende informationer om universets fundamentale opbygning og udvikling helt frem til i dag. 

Universets største gravitationelt sammenhængende enheder er galaksehobene, der følger universets filamentagtige struktur af mørkt stof. Observationer af galaksehobe og deres udvikling er vigtige redskaber til at kaste lys på udviklingen af universets storskala struktur.

DTU Space deltager i flere projekter, der giver mulighed for supporterende observationer. DTU Space har blandt andet været involveret som ledende forskningsinstitution på ESA's nu afsluttede Planck-mission, der undersøgte den kosmiske mikrobølge-baggrundstråling og leverede data, der blev anvendt til blandt andet at fastslå universets alder med større præcision end tidligere. Mikrobølgebaggrundsstråling er en signatur af universets struktur cirka 380.000 år efter big bang.

DTU Space deltager også i jordbaserede og satellitbaserede observationer af galaksehobe for blandt andet at undersøge, hvordan de er fordelt i rummet, og hvordan de har udviklet sig. Endvidere deltager instituttet i observationer af de tidligste objekter i universet, der vil kunne fortælle om kimen til den hierarkiske opbygning.  

Fakta om universets storskalastruktur

Forskning i universet storskalastruktur handler om at forstå de principper, der styrer organisering af stoffet i universet på de største længdeskalaer.

Universets skæbne er desuden styret af fundamentale kosmologiske konstanter som for eksempel Hubble konstanten og densiteten af stof i universet.

Kun ved at kende disse og flere konstanter præcist, kan vi afgøre, om vores univers vil blive ved med at udvide sig accelererende og for evigt, ligesom vi kan komme til at kende de allertidligste faser af universets liv.