Centre med deltagelse af DTU Space:

DTU Space DroneCenter:

DTU Space DroneCenter tilgodeser flere formål. Dels koordineres og faciliteres forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer, der imødekommer konkrete behov hos og skaber værdi for DTU, danske virksomheder og myndigheder. Dels fremmer centret DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Derudover er centret kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere og opbygge strategiske relationer til relevante aktører. 

Det er centrets ambition at anvende og udvikle eksisterende forskningsbaserede kompetencer på DTU til at drive udviklingen inden for specifikke områder som supplement til industriens produktion af komplette ubemandede systemer og som støtte til myndigheder og virksomheder, der anvender eller ønsker at anvende ubemandede systemer. 

Kontaktperson: Michael Linden-Vørnle, leder af DTU Space DroneCenter. 

DTU Space DroneCenters hjemmeside

 

Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter.

Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontaktperson: Henning Heiselberg, leder af Security DTU.

Security DTU's hjemmeside

 

Center for Energy Resources Engineering:

Foruden de to centre, der er placeret her hos DTU Space, bidrager vi til enkelte videnskabelige projekter i regí af Center for Energy Resources Engineering (CERE), der samler DTU's kompetencer indenfor energiressourcer. Eksempelvis ERGO-projektet og projektet Heat Storage in Hot aquifers.