Samarbejde med virksomheder

DTU Space samarbejder med virksomheder om alt fra at udvikle teknologier til rumfart, til at bruge satellitdata til at lave nye services og applikationer. Formålet er at skabe værdi for både DTU Space og virksomheden.
Et samarbejde med DTU Space kan give virksomheder et højteknologisk kompetenceløft, tilføre en betydelig brandværdi og skabe spin-off produkter til det kommercielle marked. DTU Space's forskningsbaserede viden kan for eksempel være med til at skabe nye produkter eller optimere produktionen i både nyetablerede og eksisterende virksomheder.

Det er ikke bare indenfor rumindustrien, at et samarbejde med DTU Space kan skabe værdi. Andre sektorer kan også få glæde af vores viden og knowhow. Blandt andet til udvikling af systemer til overvågning, lokationsdata og optimering af produktion og ressourcer.

DTU Space tilbyder primært samarbejde indenfor følgende områder:
  • Projektsamarbejder: DTU Space udvikler i samarbejde med virksomheder hardware og software til rummet
  • Samarbejde med studerende: Gennem studenterprojekter kan virksomheder få adgang til en fleksibel innovationsressource – bl.a. via uddannelsen i geofysik og rumteknologi.
  • Spin off af viden og teknologi: Virksomheder kan med bistand fra ekspertisen på DTU Space udvikle kommercielle, satellitbaserede services og applikationer – f.eks. lokationsbaserede services.
  • Data til rådighed: Virksomheder har mulighed for at få adgang til DTU Spaces videnskabelige data til kommerciel brug, f.eks. geomagnetiske data og tyngdefeltsdata.

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Head of European Space Agency Business Incubation Center Danmark
DTU Space
45 25 97 21