Myndighedsbetjening

DTU Space bistår danske myndigheder med at få gavn af satellitbaserede systemer i forhold til forskellige opgavetyper:

  • Overvågnings- og kontrolarbejde
  • Understøttelse af lovgivnings- og reguleringsarbejde
  • Operationelle opgaver inden for klima, miljø, sikkerhed og transport

DTU Space arbejder for, at stadig flere myndigheder kan få glæde af data og tjenester fra rumfarten i fremtiden. Alle myndigheder er velkomne til at forhøre sig hos DTU Space om mulighederne for at benytte satellitdata inden for netop deres fagområde.

Vi anskuer sagen fra myndighedens synspunkt og udvælger den type satellitdata, der er bedst egnet til at løse de konkrete opgaver, som styrelsen eller ministeriet står med.

DTU Space understøtter arbejdet i en række forskellige styrelser og ministerier. Læs mere her.

Udover den specifikke myndighedsbetjening har DTU Space også en særlig national opgave: At sikre et videnskabeligt udbytte af det danske medlemskab af den europæiske rumfartsorganisation  ESA. 

 

Kontaktperson: Vicedirektør Niels Andersen

 

 

Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83