Samarbejder

Afdeling for Geodæsi og jordobservation udvikler teknologier til måling og observation og samarbejder med organisationer, der har behov for data fra disse teknologier, især indenfor geologi, oceanografi og hydrologi.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Afdelingen samarbejder med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om at udvikle og vedligeholde den nationale geodætiske infrastruktur, så brugernes krav om præcision, stabilitet og kvalitet bliver mødt. 

Som en vigtig del af dette samarbejde udvikler, vedligeholder og opererer Afdeling for Geodæsi og jordobservation en serie af permanente GNSS referencestationer i Grønland og bidrager til at sikre nøjagtigheden af GPS-systemet såvel som til fastlæggelse af nye internationale geodætiske referencerammer.

Havniveau og tsunamier

Afdeling for Geodæsi og jordobservation driver også tidevandsmålere i Grønland og bidrager til internationale samarbejder omkring overvågning af havniveau og varsling af Tsunamier.

Samarbejder på DTU

Derudover samarbejder Afdeling for Geodæsi og jordobservation med en række andre institutter på DTU omkring konkrete forskningsemner, bl.a.:
  • DTU Informatik: billedanalyse til kortlægning
  • DTU Miljø: anvendelsen af satellitmålinger i hydrologi
  • Arctic DTU: arktiske aktiviteter

Ohio State University

Initiativtager til GNET er Dr. Michael Bevis fra Ohio State University, der som Principal Investigator har modtaget en bevilling på godt 3 mio. US Dollar til opbygning af et netværk af permanente GNSS stationer i Grønland. DTU Space medvirker med data fra eksisterende permanente GNSS stationer i Grønland, med egen forskning, planlægning, logistik og deltagelse i feltarbejder.
https://www.space.dtu.dk/forskning/afdelinger/geodaesi_og_jordobservation/samarbejder
25 OKTOBER 2020