Havis

DTU Space overvåger udbredelsen af havis i polarområderne. Det er til gavn for både klimaforskningen og skibsfarten.
Forskere fra DTU Space har mange års erfaring i hurtigt og effektivt at skaffe, anvende og distribuere satellitbilleder af havisen i polarområderne. Billederne bruges til at overvåge udviklingen i isdækket, der i de seneste år er skrumpet ind og til at finde ud af, hvordan klimaændringerne påvirker de polare egne.

Satellitbillederne er desuden til gavn for skibsfarten, der er interesseret i at finde ud af, hvor langt havisen rækker og hvor mange isbjerge, der befinder sig i et givet område.

DTU Space har blandt andet bidraget til ESAs satellitmission Cryosat-2. Cryosat-2 har med stor præcision målt tykkelsen af indlandsisen og havisen kortlagt variationer i tykkelsen af isen. Instituttet har bidraget til projektet med blandt andet flybårne målinger i Grønland. Målingerne skal bruges til at kontrollere, at satellitten til sin tid måler rigtigt samt til at finindstille instrumenterne ombord.

(Foto: ESA)