Cryosat 4 Plus

Cryosat-missionen overvåger jord og havis. Desuden bidrager en SAR-mode højdemåler med potentielle muligheder for at overvåge havet/isen med en forbedret præcision og højere opløsning.

Cryosat Plus 4.0 (CP-40) er den del af Cryosat 2-programmet og følger op på anvendelsen af Cryosat 2 altimetri inden for det marine område.

ESA Cryosat 2 missionen var den første mission i rummet med en radar højdemåler, der kan fungere i et Synthetic Aperture Radar (SAR) mode. Selvom formålet med Cryosat missionen er at overvåge jord og havis, bidrager SAR-mode højdemåleren også med betydelige potentielle fordele i havapplikationer, der bygger på de demonstrerede forbedringer, som omfatter forbedret præcision og højere opløsning.

Hovedformålene med CP40 er:

  • Opbygning af et solidt videnskabeligt grundlag for nye videnskabelige og operationelle anvendelser af CryoSat data over åbne have, havene i polarområderne, kystnære have, og i havbundsaltimetri.
  • Generere og evaluere nye produkter, der vil udnytte Cryosats nye højdemålerteknologi fuldt ud og forøge anvendelsen frem for de oprindelige mål med missionen.
  • Sørge for, at det videnskabelige afkast af Cryosat mission er maksimeret.

DTU deltager i at demonstrere værdien af Cryosat-2 med:

Havbundsaltimetri: Den forbedrede nøjagtighed af Cryosat SAR-altimetri og den mulige forbedring af bestemmelsen af de finere strukturer i havoverflades højdevariationer udnyttes i en kortlægning af variationer i havbundens topografi.

Højdemåling af polarhavene: Anvendelse og evaluering af CryoSat SAR-mode data i følgende applikationer: Udvikling af middelhavniveau og havets topografi (ved brug af GOCE geoid model) og efterfølgende analyse af centrale polare havstrømme

  • Forbedringer af modeller til målinger af tidevand.
  • Undersøgelser af koblingen mellem vind og nuværende polare mønstre.
  • Potentiel CryoSat dataudvikling til undersøgelser af kritiske klimaspørgsmål i de polare have såsom smeltevandets effekter på havniveaustigning og havcirkulation.

Kontakt

Ole Baltazar Andersen
Professor
DTU Space
45 25 97 54