GRACE - Tvillingesatellitter måler Jordens tyngdefelt

De to GRACE satellitter ved altid, hvor de har hinanden, og det sætter dem i stand til at måle Jordens tyngdefelt med stor præcision. Afstanden mellem satellitterne bestemmes af højteknologiske instrumenter fra DTU Space. 

Missionen med GRACE 1 og 2 sluttede ved udgangen af 2017, men allerede i 2018 er det planen at sende en opfølgende mission op, der kaldes GRACE FO. Denne mission deltager DTU Space også i.

GRACE-satellitterne leverer ultrapræcise målinger af Jordens tyngdefelt, som blandt andet kan fortælle, hvad naturfænomener som El Niño betyder for de store havstrømme, og give viden om indlandsisens afsmeltning i Grønland. Forskerne arbejder på at blive i stand til at forudsige jordskælv ved at se på pludselige forskydninger i Jordens tyngdefelt. 

Målingerne fra de to oprindelige GRACE satellitter gennem 15 år har sat forskerne i stand til at arbejde indgående med disse spørgsmål.

Tom & Jerry i rummet

De to GRACE satellitter - GRACE 1 OG 2  - kaldtes Tom & Jerry, da den ene har jaget 200 km efter den anden med 25 km i sekundet 500 km over Jordens overflade.
 
Ombord på hver af de to satellitter sidder et specialdesignet stjernekamera udviklet på DTU Space. De to stjernekameraer er koblet sammen med en meget præcis radarforbindelse mellem de to satellitter. Stjernekameraet på hver satellit sørger for, at radaren altid peger præcist på fase-centrum af radar-modtageren på den anden satellit.

En milliontedel meter på 200 km afstand...

På den måde fungerer de to stjernekameraer og radaren som en virtuel forbindelse mellem satellitterne. Faktisk er det muligt at måle en ændring i afstanden mellem de to satellitter på en milliontedel meter, og det vel at mærke på 200 km afstand.

Det er denne instrumentering, satte GRACE-missionen i stand til at foretage opmålinger af Jordens tyngdefelt med en nøjagtighed, der er ca. 100 gange større end tidligere målinger.

NASA hædrer danske forskere

Tirsdag 23. marts 2008 overrakte operationsleder Joseph Beerer fra NASA en "Achivement Award" fra NASA til professor John Leif Jørgensen, DTU Space, og hans forskergruppe. Prisen blev givet for:
 ".. exceptional performance in the design, development, and launch of the twin GRACE satellites, which are now producing highly accurate Earth gravity models".

Kontakt

John Leif Jørgensen
Professor og Afdelingsleder for Måling og Instrumentering
DTU Space
45 25 34 48