ICE-ARC undersøgelse af den arktiske havis

DTU Space er partner i EU FP 7 projektet ICE-ARC der ledes af British Antarctic Survey (BAS). Projektet har til formål at undersøge ændringerne i den arktiske havis og deres socio-økonomiske konsekvenser.

En del af grundlaget for studierne i ICE-ARC består i dataindsamling fra fly, skib og direkte på havisens overflade. Første feltkampagne er netop afsluttet med deltagelse af Sine M. Hvidegaard, Afdeling for Geodynamik. Kampagnen havde fokus på at opmåle havisen i nærheden af forskningsskibet ”Lance” som lige nu driver rundt med havisen nord for Svalbard (se også http://www.npolar.no/). Derudover blev områder nord og øst for Grønalnd gen-opmålt for at forsætte tidesserier af observationer.

Samarbejdet mellem BAS-forskerer, -fly og -bestætning samt deltager fra DTU Space resulterede i en masse data fra linierne vist på kortet; Laser scanner, radaraltimeter, kamera, og meget mere var monteret på flyet. Billederne viser flyet, en Twin-Otter, i Longyearbyen, Svalbard med GPS modtager i forgrunden og ”Lance” set fra den ene af de to opmålinger nær skibet.

 

Læs mere om  projektet på hjemmesiden

Læs om Norges indsats i arktisk havis forskning

Læs om British Antarctic Survey (på engelsk)

Kontakt

Sine Munk Hvidegaard
Seniorrådgiver
DTU Space
45 25 97 72

Kontakt

Henriette Skourup
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 66

Kontakt

René Forsberg
Professor, Afdelingsleder for Geodynamik
DTU Space
45 25 97 19