INTEGRAL - Røntgenobservationer af universet

DTU Space er aktiv partner i den europæiske satellit 'INTEGRAL' med to røntgen-detektorer: JEM-X (Joint European Monitors for X-rays). Disse instrumenter er bygget i et bredt samarbejde med europæiske institutioner, men ledet af DTU Space, der havde det overordnede ansvar.

Den største del af tiden bliver brugt til observationer af kilder i mælkevejen og især af området omkring dens centrum, hvor der befinder sig mange dobbeltstjerner, hvor den ene stjerne er et sort hul eller en neutronstjerne. 

Instrumenterne bliver også rettet mod andre typer af objekter som fjerne, aktive galakser. Undertiden sker der en meget fjern eksplosion af meget tung stjerne som derved udsender en kort byge af gamma-stråling. Mange år efter - op til flere milliarder - opleves denne stråling som et gamma-glimt, og undertiden kommer den ind i INTEGRALs synsfelt, og da får man mulighed for nøjere undersøgelser. 

Kilderne til røntgen- og gamma-stråling er meget variable. Nogle blusser f.eks. op ved en eksplosion på overfladen af en neutronstjerne og dør så ud igen for at ligge "i dvale" i længere tid. Andre veksler mellem kraftig og mindre kraftig aktivitet med tilsvarende ændringer af spektret.

Samtidig observation i røntgen- og gamma-stråling, som det er muligt med INTEGRAL, giver dybere indsigt i disse fænomeners natur.

 

Fakta om Integral

INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) er en ESA satellit, der blev opsendt i oktober 2002. De videnskabelige instrumenter er bygget af medlemslandene i ESA (herunder Danmark), USA, Rusland (der stod for opsendelsen), Tjekkiet og Polen. Den forventes at være i funktion i hvert fald 2012 ud.

Banen er elliptisk og strækker sig til en afstand på 154.000 km fra jorden. Derved opnås, at den for det meste er uden for jordens strålingsbælter, og at man kan udføre lange (60 timer) uforstyrrede observationer.

Den medfører to gamma-strålingsinstrumenter: et til spektroskopi og et til billeddannelse. To røntgen detektorer (der også er billed-dannende) og et optisk teleskop sørger for yderligere - samtidige - observationer i andre bølgelængde områder.

Røntgen- og gamma-stråling kan ikke observeres fra jordens overflade, da atmosfæren skærmer for denne type stråling.  

 

Læs mere...

ESA: Integral

 

Du kan læse mere om Integral på den officielle ESA-hjemmeside "Integral".