MONARCH-A

MONARCH-A leverer data til forskningen i klimaforandringer. DTU Space bidrager med data om afsmeltning af indlandsisen, samt ændringer i havets cirkulation og i havniveauet.

MONARCH-A EU FP7

MONARCH-A (MONitoring and Assessing Regional Climate change in High latitudes and the Arctic) 

MONARCH-A har stor indflydelse på nuværende strukturer i jordobservationprojekter på høje breddegrader. Ved brug af en Earth System tilgangen, vil MONARCH-A projektet bidrage med systematisk levering af skræddersyede oplysninger og produkter til at hjælpe forskningen i klimaforandringer. MONARCH-A genererer tilgængelig og pålidelig, up-to-date videnskabelige input til udarbejdelsen og gennemførelsen af ​​europæiske og internationale politikker og strategier vedrørende klimaændringer og samfundet. MONARCH-As informationspakke er baseret på generering af tidsserier af observationer og datasæt og reanalyser af tidligere observationelle data, der muliggør tilstrækkelige beskrivelser af status og udvikling af de høje breddegrader og den arktiske regions systemkomponenter.

Kilde: http://monarch-a.nersc.no/

DTUs bidrag:

DTU Space bidrager med udvikling af tidsserier af data i Arktis med oplysninger om afsmeltning af indlandsisen i Grønland samt om ændringer i havets cirkulation og i havniveauet.

Kontakt

Per Knudsen
Professor, Afdelingsleder for Geodæsi
DTU Space
45 25 97 18