MONARCH-A

MONARCH-A leverer data til forskningen i klimaforandringer. DTU Space bidrager med data om afsmeltning af indlandsisen, samt ændringer i havets cirkulation og i havniveauet.

DTU Space har bidraget til MONARCH-A-projektet

MONARCH-A (MONitoring and Assessing Regional Climate change in High latitudes and the Arctic) 

MONARCH-A-projektet bidrager med systematisk levering af skræddersyede oplysninger/produkter til at forske i klimaforandringer.

DTU Space bidrager med udvikling af tidsserier af data i Arktis med oplysninger om afsmeltning af indlandsisen i Grønland samt om ændringer i havets cirkulation og i havniveauet.

MONARCH-A genererer tilgængelig og pålidelig, up-to-date videnskabelige input til udarbejdelse og gennemførelse af europæiske og internationale politikker og strategier vedrørende klimaændringer og samfundet. MONARCH-A's informationspakke er baseret på generering af tidsserier af observationer og datasæt og reanalyser af tidligere observationelle data, der muliggør tilstrækkelige beskrivelser af status og udvikling af de høje breddegrader og den arktiske regions systemkomponenter.

 

Kontakt

Per Knudsen
Professor
DTU Space
45 25 97 18