MyOcean

MyOcean overvåger havenes tilstand og har bred anvendelse inden for maritim sikkerhed, forebyggelse af olieudslip, klimaforandringer og monitorering af forurening.

Formålet med MyOcean-projektet er at implementere GMES/Copernicus Marine Service, som den første samordnede og integrerede paneuropæiske kapacitet for Ocean Monitoring and Forecasting. Det indgår i dag i Copernicus-programmet.

Fra 2009 til 2012 ledte MyOcean 1-projektet til oprettelsen af den nye europæiske service, GMES Marine Service, baseret på tidligere investeringer i forskning og udvikling, systemudvikling og internationale samarbejder. I MyOcean 2-projektet (2012-2014) fortsattes dette arbejde.

MyOcean Service tilbyder information om havene på den store skala (verdensomspændende dækning) og på regionale skalaer (de europæiske have), baseret på en kombination af satellitbaserede og in-situ observationer, og deres transformation til 3D simuleringsmodeller: temperatur, saltholdighed, strøm, omfanget af havis, havoverfladen, mm.

MyOcean tjenesten er tilgængelig:

• overalt (tjenesten dækker hele kloden)
• i enhver dybde (modeller giver adgang til en 3D skildring)
• når som helst (i realtid, med kortsigtet prognose, og også tilbage i tiden, mindst for de sidste 25 år)
• til alle (adgang til produkterne er åben og gratis).

Systemet bidrager blandt andet med data, der finder anvendelse inden for områder som: Maritim sikkerhed, olieudslipforebyggelse, marine ressourcer, klimaforandringer, sæsonprognoser, kystaktiviteter, indlandsis undersøgelser, vandkvalitet og forurening.

Kontakt

Per Knudsen
Professor
DTU Space
45 25 97 18