P-sounder - Isradar måler iskappens tykkelse i Grønland og Antarktis

DTU Space har i samarbejde med den europæiske rumorganisation ESA udviklet en isradar, der kan måle iskappens tykkelse i Grønland og på Antarktis.

Fra et fly sender isradaren et signal ned gennem iskappen til det rammer grundfjeldet og reflekteres tilbage. Forskerne måler herefter, hvor lang tid det tager for signalet at bevæge sig fra flyet, gennem isen og tilbage igen. På baggrund heraf kan de beregne isens tykkelse. 

Formålet med målingerne er at finde ud af, hvor hurtigt afsmeltningen af isen foregår. Data om afsmeltningen skal blandt andet benyttes til at danne et klarere billede af, hvilke konsekvenser en stigning i havenes vandstand får for lavtliggende landområder.

Med denne isradar vil man kunne tage mere detaljerede billeder af isens tykkelse end hidtil.

"I Antarktis sker afsmeltningen ved, at isen flyder ud i havet, hvor den brækker af som store flydende is-øer for derefter at smelte i havet,” siger professor Jørgen Dall, DTU Space.

I 2002 brækkede den 3.500 kvadratmeter store og 200 m tykke Larsen Ice Shelf af, og siden har den bagved liggende is bevæget sig hurtigere ud mod havet. For at finde ud af, hvor meget is der forsvinder på den måde, skal tykkelsen af isen kendes, og jo flere data, der kan indsamles, jo bedre bliver vi til at forstå, hvad der styrer dens bevægelser. Med den ny isradar (som nu er bygget, red. 2019) vil vi for eksempel kunne finde ud af, om der mellem isen og grundfjeldet er vand, der virker som smøring og får isen til at bevæge sig hurtigere ud i havet."

Fakta om is-radaren:

En isradar skal operere ved en lav frekvens for at signalet kan trænge gennem isen. I dette tilfælde er frekvensen 435 MHz, som ligger i det såkaldte P-bånd lidt over TV frekvenserne.

Ifølge de internationale frekvenstildelinger skal en eventuel satellitbaseret isradar også bruge P-båndet, mens alle eksisterende isradarsystemer bruger væsentligt lavere frekvenser. Derfor er et vigtigt formål med den ny isradar at undersøge, om også P-båndssignaler kan trænge gennem den 4 km tykke is i Antarktis.

Mere præcist sender isradaren ved alle frekvenser i intervallet 395 til 475 MHz, for så får den en meget bedre opløsning. Den kan for eksempel skelne de mange lag, indlandsisen består af, og dermed give oplysninger om, hvordan isen bevæger sig.

Ved at sende og modtage radarsignaler med flere forskellige polarisationer kan man måle iskrystallernes orientering og således få endnu mere at vide om isens bevægelser.

Kontakt

Jørgen Dall
Professor
DTU Space
45 25 38 42

Kontakt

Henning Skriver
Direktør
DTU Space
45 25 37 92