Sea Level CCI

Formålet med Sea Level CCI-projektet er at producere og validere et essentielt klima variabelt produkt (ECV). Det repræsenterer den første fase af ESAs Climate Change Initiative program, der sigter mod at etablere en operationel tjeneste af jordobservationsdata i anden fase.

 

Bidrag fra DTU Space:

DTU Space bidrager til at forbedre skøn af havets overflade ved høje breddegrader til undersøgelser af ændringer i regionale og globale havoverflader, ved:

1)  Data redigering i især isdækkede regioner.

2)  Udvikling af en algoritme for havniveauers sæsonmæssige ændringer til en forbedret bestemmelse af havets overflade.

3)  Udvikle metoder til anvendelse af kort over iskoncentrationer, til forbedret bestemmelse af havniveauer under delvist isdække.

4)  Udvikle klimavariabler relateret til vandstand såsom middelvandstand og dens trend på høje breddegrader.

Kontakt

Ole Baltazar Andersen
Professor
DTU Space
45 25 97 54