Swarm - satellit-sværm måler Jordens magnetfelt

DTU Space står i spidsen for et internationalt samarbejde om satellit-missionen Swarm, der kortlægger Jordens magnetfelt med hidtil uset præcision.

Swarm, Copyright: ESA–AOES-Medialab  Swarm, Copyright: ESA–AOES-Medialab

Swarm er et europæisk satellitprojekt, der består af tre satellitter, som flyver i formation. De tre satellitter kortlægger Jordens magnetfelt med hidtil uset præcision.

Swarm-satellitterne blev sendt i rummet 22. november 2013, og var en opfølgning på Danmarks første satellit Ørsted. der ligeledes kortlagde Jordens magnetfelt.

Tal og fakta om Swarm-satellitterne

Historien bag - en dansk idé

Missionen:

Swarm består af tre satellitter, der arbejder sammen om at måle magnetfeltet. Konstellationen af tre satellitter øger nøjagtigheden på målingerne med op til ti gange i forhold til tidligere.

Swarm-missionen giver viden om:

• Dynamikken i Jordens kerne.
• Litosfærensmagnetisering.
• 3D-kortlægning af Jordens kappes ledningsevne.
• Strømme i magnetosfæren og ionosfæren.
• Oceanernes magnetiske signaturer.
• Magnetfeltets påvirkning af den øvre atmosfære.

Missionen er en del af den europæiske rumorganisation ESA's Living Planet-program.

Magnetfeltet fortæller om Jordens indre:

DTU Space står for den videnskabelige ledelse af Swarm projektet, og et af de primære formål med Swarm er at studere Jordens indre. Jordens magnetfelt skabes primært i den ydre, flydende del af Jordens kerne, og variationer i magnetfeltet afspejler strømninger i kernen. Derfor er magnetfeltet en af de meget få kilder til information om vores planets kerne.

Mere end 95 propcent af Jordens magnetfelt skabes i kernen, men magnetiske mineraler i jordskorpen og solvindens vekselvirkning med atmosfæren bidrager også til Jordens magnetfelt, og de faktorer vil forskerne også kunne undersøge ved hjælp af data fra Swarm.  

Swarm-instrumenter udviklet på DTU Space:

Hver af Swarms tre satellitter vil har et skalart magnetometer, der måler størrelsen af magnetfeltet, et vektormagnetometer, der måler retningen af magnetfeltet og et stjernekamera, der bestemmer satellittens orientering i rummet.

DTU Space har udviklet de magnetometre, der skal udføre selve målingerne af magnetfeltet. Magnetometrene er videreudviklinger af de magnetometre, der var ombord på satelitterne Ørsted, SAC-C og CHAMP. De gode erfaringer fra tidligere missioner har spillet en vigtig rolle i udviklingen af magnetometrene til Swarm. Stjernekameraet til præcis navigation af de tre satellitter er også udviklet på DTU Space.

Læs mere om DTU Spaces arbejde med at udvikle instrumenter til forskellige missioner og projekter.

 

Kontakt

Nils Olsen
Professor og afdelingsleder for Geomagnetisme og geospace
DTU Space
45 25 97 08

Kontakt

Poul Erik Holmdahl Olsen
Projektleder, chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 12

Kontakt

John Leif Jørgensen
Professor og afdelingsleder for Måling og instrumentering
DTU Space
45 25 34 48