Historien bag - en dansk idé

Satellittrioen, der skal på rejse gennem Jordens magnetfelt, er oprindelig en dansk idé. Historien bag starter helt tilbage med den danske videnskabsmand H.C. Ørsted i 1800-tallet.

Videnskabelige studier af Jordens magnetiske felt har en lang og hæderkronet historie, som går helt tilbage til 1200-tallet. 

I 1820 opdagede H.C. Ørsted, at elektriske strømme danner magnetfelter. Små tyve år efter viste tyskeren C.F. Gauss, at Jordens magnetfelt hovedsageligt dannes af processer i Jordens indre.

Vi skal dog helt frem til 1980 før NASA's Magsat-satellit skaffede os den første detaljerede kortlægning af styrken og retningen af Jordens magnetiske felt. Satellitten havde desværre kun en levetid på otte måneder.

Den danske Ørsted-satellit blev sendt op i februar 1999 med en innovativ nyskabelse i form af et ikke-magnetisk stjernekamera bygget sammen med instrumentet til måling af magnetfeltet. I Ørsted-projektet indså man for første gang, at det var nødvendigt allerede fra starten at samle hele den videnskabelige ekspertise i ét team, på tværs af de traditionelle faglige discipliner. Det målte felt hidrører nemlig fra en lang række forskellige kilder fra den indre Jord, fra Jordens skorpe og fra strømme i ionosfæren og magnetosfæren.

Swarm - arven efter Ørsted
Swarm-projektet bygger på erfaringerne fra den succesfulde Ørsted-satellit, og blev udtænkt og foreslået til ESA af et team af danske videnskabsmænd og ingeniører under ledelse af Eigil Friis-Christensen fra DTU Space.

Projektet blev præsenteret for ESA i fælleskab med kolleger fra Frankrig og Tyskland, og med verdensomspændende støtte fra 27 forskningsinstitutioner, og blev i 2004 udpeget som ESA’s 5. Earth Explorer mission. 

DTU har en ledende rolle I det konsortium af eksperter, som analyserer Swarm-satellitternes målinger for at lave de mest nøjagti- ge modeller af Jordens magnetfelt.


Kontakt

Nils Olsen
Professor -afdelingsleder for Geomagnetisme
DTU Space
45 25 97 08

Kontakt

John Leif Jørgensen
Professor og Afdelingsleder for Måling og Instrumentering
DTU Space
45 25 34 48