THOR - Kæmpelyn set fra rummet

THOR er en del af det ESA-ledede projekt Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM), hvor DTU Space står for den videnskabelige ledelse og har stået for dele af instrumentudviklingen. ASIM undersøger lyn fra rumstationen ISS, blandt andet hvad der sker i atmosfæren over tordenvejr.

Danmarks første astronaut – Andreas Mogensen – tog på sin rummission i 2015 billeder af kæmpelyn og tordenskyer gennem vinduerne fra den internationale rumstation, ISS. Det skete som led i det DTU Space-ledede projekt THOR.

 

Se Andreas Mogensen og DTU Space-forsker Torsten Neubert, der var videnskabelig leder af projektet, fortælle om lynene i rummet. 

 

Se Andreas Mogensens videohilsen til THOR projektet

 

Billederne har givet et helt nyt indblik i den basale fysik, som driver lyn, og er et godt udgangspunkt for ASIM-missionen, der blev sendt ud til ISS i april 2018 for at undersøge fænomenet nærmere og nu henter masser af data, som sendes ned til forskerne på jorden.

 

 

Her kan du læse om baggrunden for THOR-projektet:

 

Forskerne vil gerne  blive klogere på, hvordan tordenstorme transporterer vanddamp fra jorden til den øverste troposfære og ind i stratosfæren og påvirker klimaet.


”Med THOR vil vi for første gang sammenholde målinger fra rumstationen med målinger fra jorden. Målet er at forstå tordenstormes transport af vanddamp, der er en meget aktiv klimagas. Det vil på sigt mindske usikkerheden i vores klimamodeller,” siger Torsten Neubert, der leder THOR- og ASIM-eksperimenterne på DTU Space.

 

ASIM er det største enkeltstående danske rumprojekt nogensinde. ASIM består af to kameraer og to fotometre, der skal måle i forskellige bølgelængder af synligt lys. Mens ASIM observerer tordenvejr, som er rettet nedad mod jorden, tager THOR-astronauterne billeder mod horisonten. Det er målet at videreudvikle THOR med astronauter, der kommer efter Andreas, og at udføre THOR-målinger samtidig med ASIM. Dermed måler DTU Space på tordenvejr i to geometrier

 

Til at hjælpe Andreas Mogensen med at tage billederne fra rumstationen sørgede et team af forskere på DMI og DTU Space for - op til tre dage frem - at forudsige, hvor der var kraftige tordenstorme. Informationerne blev leveret en gang om dagen til Belgian User Science Operations Center, som sendte dem videre til rumstationen. 

Da forskerne typisk får to observationsperioder af ti minutters varighed er det vigtigt, at Andreas Mogensen fik en meget præcis forudsigelse af vejret. Det skete bl.a. med et skræddersyet vejr-produkt, der hjalp forskerne med at få overblik over, hvor de kraftige tordenstorme var.


”Udfordringen er, at der kun eksisterer få brugbare lynstatistikker, men ingen lynprognoser. Derfor kigger vi på forskellige vejrprognoser for at få det bedste bud på, hvor der er voldsomt tordenvejr. Typisk vil det være over Central- og Vestafrika, Indonesien og det nordlige Sydamerika,” sagde klimaforsker Martin Stendel fra DMI i forbindelse med missionen i 2015.

 

Læs om Thor projektet på engelsk hos ESA, den Europæiske Rumorganisation

 

 

Kontakt

Torsten Neubert
Chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 31

Kontakt

Olivier Chanrion
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 81