Radiometersystemer

DTU Space har i mange år udviklet radiometersystemer, specielt flybårne systemer til brug ved demonstrationer af metoder og til videnskabelige kampagner.

I de senere år har DTU Space været stærk involveret i ESAs SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) satellitmission. Instituttet har udført en række ESA støttede kampagner med dets flybårne radiometre og forsket i digitale radiometre. Instituttet er også repræsenteret i videnskabelige rådgivningsgrupper (Science Advisory Group og Quality Working Group) for SMOS. Den ekspertise, instituttet har opnået inden for radiometre og radiometri, er en solid platform for videreudvikling for eksempel inden for digitale radiometre til højere frekvenser, havmålinger og andre anvendelser inden for radiometri.

Radiometre, såsom på SMOS, er meget følsomme mikrobølgemodtagere, som måler den naturlige udstråling fra Jordens overflade. Det vil sige at aktive tjenester (radar, radio og TV, kommunikation) vil kunne genere eller umuliggøre radiometermålingerne (radio frekvens interferens – RFI). Det viser sig, at selvom radiometrene udvikles til kun at modtage i beskyttede frekvensbånd, hvor der ikke skulle være aktive tjenester, er der ofte steder, hvor der alligevel er RFI forstyrrelser. Disse kan være fra ulovlige eller dårligt designede/vedligeholdte kilder. DTU Space er førende indenfor udvikling af specielle metoder til at detektere sådanne RFI forstyrrelser, ved hjælp af avancerede radiometre med speciel signalanalyse muliggjort ved brug af hurtig digital data processing.  

Kalibrering af radiometre er blevet en stadig mere vigtig opgave, efterhånden som krav til opløsning og nøjagtighed er blevet skærpede. DTU Space er allerede involveret i ESA projekter omkring disse ting. Specielle kalibreringsobjekter er blevet udviklet og testet. Instituttet vil forfølge disse aktiviteter yderligere - både generelt og med det specifikke mål at forøge nøjagtigheden af luftbårne kampagner udført i forbindelse med kalibrering og validering af SMOS.