ESAs CryoSat mission opsendt med succes

tirsdag 13 apr 10

CryoSat-2 satellitten blev efter langs tids venten og planlægning opsendt fra Baikonur i Kasakhstan 8. april 2010. De første data fra satellitten efter de første dage i kredsløb viser at alle systemer virker fint. Dette er en stor lettelse for alle deltagere i projektet, herunder DTU Space, givet tabet af CryoSat-1 satellitten under opsendelsen i oktober 2005.

CryoSat-2 satellitten skal med ny radar teknologi overvåge ændringer i jordens iskapper og havis. Satellittens primære instrument er et nyt interferometrisk radarsystem, som kan måle de præcise højder af indlandsis og gletschere, og herved måle den tiltagende afsmeltning, især over indlandsisens randzone i Grønland og dele af Antarktis. Samtidig vil CryoSat-2 give nye og meget mere nøjagtige data for ændringer i istykkelsen i det Arktiske Ocean, og hermed sikre nye data og mere pålidelige data om de klimatisk betingede ændringer i isdækket. Udtyndingen af Polhavets isdække og mulighed for navigation og ressourceudnyttelse i farvandet nord og nordøst for Grønland har særlige perspektiver for Rigsfællesskabet, og CryoSat-2 er derfor en særdeles aktuel og samfundsmæssig relevant satellitmission.

 

DTU Space har deltaget i planlægningen af CryoSat missionen siden 1999, dels gennem deltagelse i den videnskabelige følgegruppe, og dels gennem ledelse af et antal flybårne kampagner i Grønland, Svalbard og Polhavet med flybaseret radar- og laserteknologi, som kunne give forståelse for de nye datatyper CryoSat vil måle.

 

DTU Space forventer som de første at få adgang til data fra CryoSat, bl.a. i forbindelse med planlagte samtidige fly- og satellitmålinger i Grønland juni 2010.

 

For nærmere information kontakt statsgeodæt Rene Forsberg (rf@space.dtu.dk, tlf. 33532-5719) eller forsker Sine M Hvidegaard (smh@space.dtu.dk, 3532-5772).

 

Mere information om CryoSat kan findes på www.esa.int/cryosat.

 

/-/media/Institutter/Space/nyheder/arkiv/cryosat2/cryosat2.ashx

CryoSat (Grafik: ESA)

 

/-/media/Institutter/Space/nyheder/arkiv/cryosat2/cryosat2_2.ashx

DTU-Space bruger Twin-Otter fly fra Air Greenland til indsamling af CryoSat-lignende data fra fly. Radarantennen kan anes bagest på flyet under døren. Alert, Canada, 2006 (Foto: Henriette Skourup).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/2010/04/cryosat2?id=b5cb9c90-206d-4086-b894-ffdef9e05d0e
2 APRIL 2020