Lomrog II-ekspeditionen med den svenske isbryder Oden indgik i Kontinentalsokkelprojektets arbejde med at indsamle data i området nord for Grønland for at kunne dokumentere Danmarks krav om udvidelse af kontinentalsoklen. Foto: Benjamin Hell

Kampen om havbunden

tirsdag 16 dec 14

Målinger og dataindsamling er de redskaber, der er i brug, når havbundens ressourcer skal fordeles. DTU står bag en række af de undersøgelser, der ligger til grund for de krav, Danmark netop har fremsat til FN’s Havretskonvention.

FN’s Havretskonvention fra 1982 giver kystnationer, der har en såkaldt naturlig forlængelse af sin kontinentalsokkel ud over de første 200 sømil, mulighed for at gøre krav på yderligere områder. I dag udløber FN's frist, og Danmark har derfor netop afleveret et krav til FN om et område nord for Grønland - et område, som udgør ca. 895.000 kvadratkilometer.

Baggrunden for Danmarks krav er bl.a. målinger, der er foretaget på Lomrog II-togtet i Arktis i 2009, hvor DTU-eksperter indsamlede data ombord på den svenske båd Oden.

Læs mere om kontinentalsokkelprojektet og om, hvordan den naturlige forlængelse af havbunden beregnes her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B5164A009-5020-4092-A69F-D727DC5ED9EF%7D
30 OKTOBER 2020