Skyer

Kosmisk stråling påvirker vores skyer

onsdag 04 sep 13

Kontakt

Henrik Svensmark
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 41

Læs mere om forsøgene

Du kan få mere viden om forsøgene i DTU Space's SKY2-kammer i den engelske nyhed.
.
DTU Space har gennemført en række forsøg, der påviser, at kosmisk stråling har markant indflydelse på dannelsen af skyer.

Emnet har været diskuteret længe, men nu peger helt nye forskningsresultater fra DTU Space på, at stråling fra rummet har indflydelse på vores planets klima.

Faktum er, at Jorden konstant bliver bombarderet med partikelstråling fra rummet kaldet kosmisk stråling. Men styrken af dette ”bombardement” varierer som et resultat af solens aktivitet, og det har længe været diskuteret, hvorvidt denne variation i stråling har betydning for skydannelsen og dermed i sidste ende temperaturen på jorden.

Eksperimenter i reaktionskammer

Professor Henrik Svensmark har sammen med seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen og forsker Martin Enghoff udført en række eksperimenter i DTU Spaces 8 m3 store SKY2-kammer reaktionskammer for at simulere betydningen af kosmisk stråling i Jordens atmosfære.

Resultaterne, der netop er offentliggjort i Physics Letters A, er tydelige. Den kosmiske stråling hjælper på væksten af små molekyleklynger, så de kan vokse op og blive til skykondensensationskerner. Netop skykondensationskerner er nødvendige for at kunne danne skydråber og dermed skyer. Uden den kosmiske stråling viste forsøgene, at de små klynger af molekyler gik tabt, inden de kunne nå at vokse til sky-kondensationskerner, og derfor ikke vil kunne påvirke skydannelsen.

Med de nye forskningsresultater er man kommet et vigtigt skridt videre i forståelsen af den kosmiske strålings betydning for skydannelsen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B60487E60-0100-41EC-9A86-453280FAAC43%7D
30 OKTOBER 2020