ESA's Jordobservationssatellit Sentinel 3A, som blev opsendt i 2016, indsamler data om havstrømme, vind og bølger, som vil indgå i den nye database. (Foto/Illustration: ESA)

Forskere vil lette firmaers adgang til data om hav og vind

mandag 01 maj 17

Kontakt

Jens Olaf Pepke Pedersen
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 23

Fakta om SIMOS-projektet

SIMOS-projektet (Satellite Integrated MetOcean Service) handler om at udvikle en ny platform, som samler globale data om havstrømme, bølger og vind. På den måde gøres disse data lettere kommercielt tilgængelige for små virksomheder.

 

Projektet løber over tre år fra 2017. Det samlede budget er på 7,5 mio. kr., hvoraf de 5 mio. er støtte fra Innovationsfonden.

 

Kontakt seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen på DTU Space for yderligere information.

DTU Space deltager i et nyt projekt, som vil gøre meteorologiske og oceanografiske data lettere tilgængelige for små virksomheder. Det sker med udviklingen af en ny platform, som samler en række globale data om havstrømme, bølger og vind.

Det kan være svært at finde de rette meteorologiske og oceanografiske data om havstrømme, bølger og vind for små virksomheder, der ønsker at udvikle målrettede tjenester til brug inden for blandt andet skibsfart og vindmølleindustri.

Det råder et nyt projekt nu bod på med udviklingen af en fælles platform, der bliver en indgang til meteorologiske og oceanografiske data fra blandt andet europæiske satellitter, som firmaerne kan bruge til udvikling af nye kommercielle produkter.

”Der kan være penge at tjene på at bruge meteorologiske og oceanografiske data til målrettede tjenester,” siger Jens Olaf Pepke Pedersen, som er seniorforsker på DTU Space, som deltager i projektet, der kaldes SIMOS.

”Der er mange data og i fremtiden vil der komme enorme datamængder, blandt andet fra EU's og Det Europæiske Rumfartsagentur ESA's store jordobservationsprogram. Derfor er der behov for en samlet platform, hvor disse værdifulde data gøres mere tilgængelige for små innovative vækstvirksomheder. Det vil vi sikre med det her udviklingsprojekt.”

Vidensinstitutioner og virksomheder i samarbejde

Projektet skal blandt andet gøre nemmere at finde rundt i de mange databaser verden over og få overblik over kvaliteten af de data, man som virksomhed kan få adgang til at anvende. Målet er at sikre, at de mange data i fremtiden kan anvendes både bedre og bredere end i dag. 

Platformen udvikles i samarbejde mellem DTU Space og DTU Management Engineering samt DHI og virksomhederne ConWx, InforMetics og GreenSteam. Det sker med støtte fra Innovationsfonden.

Mere effektive skibe og vindmøller

Platformen vil omfatte data fra en række satellitter og har især fokus på tjenester til den maritime sektor. En del af projektet handler om at vise anvendeligheden af den nye platform indenfor nogle af de områder, som virksomhedspartnerne arbejder med. 

I samarbejde med GreenSteam skal projektet derfor blandt andet undersøge, om skibes brændstofudgifter kan reduceres ved mere pålidelige prognoser for tidevand, strøm, bølger og vind.

En anden del af projektet undersøger i samarbejde med firmaet  InforMetics, om data for lokale havstrømme og tidevand kan optimere skibenes anløb til havne.

En tredje del foregår i samarbejde med firmaet ConWx, og her skal detaljerede meteorologiske og oceanografiske data anvendes til at sikre mere effektiv drift af havvindmøllefarme. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B60AE759C-9656-43BC-90E4-66C027AD4C48%7D
24 OKTOBER 2020