Klima-satellitten Sentinel 3B er nu i rummet (opsendt i april 2018) og komplimenterer ESA's ambitiøse Sentinel-program. (Illustration: ESA)

Klimaforskningen boostes med ny europæisk supersatellit

mandag 07 maj 18

Kontakt

Ole Baltazar Andersen
Professor
DTU Space
45 25 97 54

Sentinel-satellitterne.

DTU Space er en aktiv deltager i ESA's Sentinel-projekt. Den første Sentinel-satellit blev sendt i rummet i 2014, og foreløbig er 7 satellitter sendt i kredsløb omkring Jorden.

 

Yderligere 5 planlægges opsendt de kommende år. De indgår alle i det omfattende europæiske miljø- og klimaovervågningsprogram Copernicus, som drives af ESA og er et af de mest ambitøse projekter af sin art på kloden.

 

Satellitterne arbejder i par, hvilket giver bedre dækning og hyppigere overflyvning af de samme områder og dermed mere præcise data. De kan blandt andet monitorere havstigninger, havtemperaturer, forurening i havene i form af klorofyl-udvikling, udvikling af stormfloder samt vegetations udbredelse og forandring på land samt udvikling af skovbrande.

Forskere på DTU Space udfører omfattende klima-, miljø-, og havforskning via data fra ESA’s Sentinel-satellitter. Med en ny opsendelse er en stor del af et meget præcist system nu komplet.

ESA's Sentinel 3B-satellit blev for nylig sendt i rummet fra Plesetsk i Rusland. Den nye satellit udgør sammen med sin ’tvilling’ Sentinel 3A og en række andre Sentinel-satellitter et avanceret redskab til langt mere præcist og systematisk end tidligere at undersøge miljø og klima på Jorden. Blandt andet havtemperaturer, havhøjder, havis samt forurening i havene.

"Vi får adgang til en række nye interessante målinger nu"
Ole Baltazar Andersen, seniorforsker DTU Space

Det får DTU Space stor gavn af. Dermed styrkes nemlig den samlede rumbaserede forskning og overvågning af hav, klima og miljø, som en række forskergrupper på DTU Space er involveret i med udgangspunkt i blandt andet data fra Sentinel-satellitterne.

”Både præcision og opløsning er langt højere end tidligere med den her generation af teknologi,” fortæller seniorforsker på DTU Space Ole Baltazar Andersen.

Sentinel 3B er forsynet med fire avancerede instrumenter. De skal indhente data både til brug for klimaforskning i eksempelvis havstigninger samt til aktuel brug i realtid til blandt andet at undersøge stormfloders udvikling.

”Blandt andet får vi nu mere præcise og hyppige højde-data tæt på kysten, som for eksempel er vigtige for arbejdet på DTU Space med støtte til stormflods-varslingssystemer,” siger Ole Baltazar Andersen.

Vigtigt med præcision tæt på kysten

Ved at benytte de to ’tvillinge-satellitter’ sammen opnås langt bedre data end hidtil. Den tidslige og rumlige dækning af havhøjde og havtemperatur fordobles. Havhøjderne måles hver anden uge og havtemperaturer omkring hver tredje dag.

En anden fordel ved den nye teknologi er, at der kan måles havhøjder meget tæt på kysten. Dermed kan den aktuelle strøm og bølgeforhold omkring havneområder fastslås. Tidligere rumbaseret teknologi kunne ikke måle præcist nærmere end 10 km fra kysten.

”Vi forventer at kunne forudsige strøm, bølgeforhold og vanddybder meget præcist tæt på land, og den slags data kan eksempelvis indgå i de informationssystemer, der er til rådighed, når større skibe skal anløbe havne,” siger Ole Baltazar Andersen.

Udover at anvende data fra satellitterne til forskning og monitorering deltager DTU Space også i arbejdet med at kalibrere og validere den nye satellit, så det sikres, at den leverer korrekte data.

Komplet Sentinel-system i drift

Med opsendelsen af Sentinel 3B er en stor del af ESA’s sentinel-system komplet.

Tidligere har ESA opsendt satellitterne Sentinel 1A, 1B, 2A, 2B og 3A. Derudover er testsatellitten Sentinel 5P, der skal måling af luftforurening, også sendt i rummet.

Tilsammen dækker de opsendte satellitter jorden og verdenshavene med blandt andet radarteknologien SAR, termiske optagelser, optiske billeder samt på Sentinel 3B instrumentet OLCI, som via registrering af farveforskelle kan undersøge forurening i havene.

”Vi får adgang til en række nye interessante målinger nu,” siger Ole Baltazar Andersen.

De nye målinger sammenholdes også med data optaget med ældre satellit-teknologi. På den måde sikres en ubrudt kæde af sammenlignelige målinger, der rækker mere end 25 år tilbage.  Det er vigtigt, når små forandringer skal måles præcist over tid. Eksempelvis er der tale om at måle havstigninger, der blot udgør nogle få millimeter årligt.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.