Grafik: Jan Erik Rasmussen/DTU Space

Forskningskolleger og erhvervsliv skal kvalificere Arktis-rapport

fredag 28 aug 15
|
Bidrag fra forskningskolleger og erhvervsliv skal kvalificere sidste del af arbejdet med en stor rapport om satellit- og dronebaseret infrastruktur i Arktis, som DTU Space laver i samarbejde med Forsvaret.

Satellitter og droner har hver for sig og særligt til sammen potentiale til at løse en række af Forsvarets og civilsamfundets opgaver i Arktis. Samtidig er der et betydeligt potentiale i en satellit- og dronebaseret infrastruktur i Arktis som en katalysator for en bæredygtig økonomisk udvikling.

Det er den overordnede konklusion i en delrapport, som DTU Space og Polar DTU har udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rapporten undersøger mulighederne for at benytte satellitter og droner i løsningen af Forsvarets og civilsamfundets opgaver i Arktis – den såkaldte multiuse, hvor civilsamfundet og militæret deles om ressourcer og infrastruktur.

Den endelige rapport om potentialet for den såkaldte mulitiuse i Arktis forventes at være færdig ved udgangen af 2015.

Bidrag som løftestang for fremtidigt arbejde

"Vi ønsker at kvalificere vores fremadrettede arbejde så godt som muligt ved at inddrage viden fra såvel forskningskolleger som erhvervsliv, der har interesse i infrastrukturen i den nordlige del af rigsfællesskabet"
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker, DTU Space

DTU afholder i september to workshops, hvor henholdsvis kolleger fra forskningsverdenen og repræsentanter fra virksomheder får præsenteret midtvejsrapporten og får mulighed for at komme med inputs og kommentarer. Bidragene vil blive brugt i det videre arbejde mod den fulde rapport, som forventes at være færdig ved udgangen af 2015.

”Vores delrapport identificerer fire hovedområder, hvor satellitter og droner kan bidrage til både Forsvarets og det civile samfunds opgaveløsning i Arktis: Kommunikation, overvågning, navigation og kortlægning. Vi vil meget gerne have inputs og kommentarer til delrapporten – lige fra de meget konkrete ønsker til de større perspektiver på problemstillingen. Vi ønsker at kvalificere vores fremadrettede arbejde så godt som muligt ved at inddrage viden fra såvel forskningskolleger som erhvervsliv, der har interesse i infrastrukturen i den nordlige del af rigsfællesskabet, ” forklarer Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space og hovedforfatter på delrapporten om potentialet for multiuse i Arktis.

Den første workshop, der er målrettet forskningsverdenen, afholdes onsdag den 2. september, mens den anden workshop, der er målrettet erhvervslivet, afholdes tirsdag den 8. september.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8FBD23BB-ADB0-4AA6-AE4E-8800DF5A5959%7D
5 APRIL 2020