Satellitten Ulloriaq skal på forsøgsbasis bruges til at teste monitorering af fly og skibe i det arktiske område i 2018-20. (Foto: GomSpace)

Unik dansk satellit er sendt i kredsløb over Arktis

fredag 02 feb 18

Kontakt

Kristian Pedersen
Professor
DTU Space
20 11 74 77

Kontakt

Morten Garly Andersen
Ansvarlig for kommunikation
DTU Space
45 25 97 69

Samarbejde mellem tre parter

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) står for Ulloriaq-projektet og har indgået kontrakt med DTU, som så samarbejder med GomSpace om løsning af opgaven. Projektet løber frem til 2020.

 

Det er således et samarbejdsprojekt, der foruden DTU involverer både en statslig organisation og en privat virksomhed.

Ulloriaq-satellitten

Satellitten kaldes Ulloriaq, som betyder stjerne på Grønlandsk.

 

Ulloriaq er en lille, effektiv nano-satellit, der blot vejer omkring 8 kilo og måler 30x20x10 centimeter.

 

Satellitten rummer et optisk kamera og radiomodtagere, der skal opfange positioner fra skibe og fly i forsvarets arktiske ansvarsområde og følge dem. Den skal overflyve polarområdet 16 gange i døgnet - en gang for hver halvanden time - fra en bane cirka 540 km over Jorden.

Ulloriaq-satellitten kaldes også GOMX-4A og indgår sammen med GOMX-4B (et ESA-finasieret projekt) i GOMX-4-missionen.

De to satellitter blev opsendt sammen 2. februar 2018 fra Jiuquan Satellite Launch Center i Gobiørkenen i Kina. Det skete med en Chang Zheng 2D-raket (Long March D2), en løfteraket velegnet til opsendelse af mindre satellitter. 

En ny dansk satellit er sendt i rummet for at teste monitorering af skibe og fly i det arktiske område. Det sker i samarbejde mellem DTU, Forsvarsministeriet og virksomheden Gomspace.

Den danske satellit Ulloriaq er her til morgen - 2. februar 2018 - blevet sendt succesfuldt i rummet.

"DTU har mange års erfaring med både Arktis og satellitter, og det kombineres på fremragende vis i det her projekt"
Kristian Pedersen, direktør DTU Space

Her skal den kredse over Arktis cirka 540 km over Jorden for at teste, om denne type rumudstyr i fremtiden kan bidrage til forsvarets opgaveløsning i området.

Projektet løber frem til 2020. Den kommende tid testes blandt andet satellittens evne til at tage billeder og opfange signaler fra skibe og fly.

Projektet er et samarbejde mellem DTU Space, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og virksomheden Gomspace. Det er FMI, der står for projektet og har indgået kontrakten, mens DTU står for det videnskabelige arbejde med udvikling af udstyr til satellitten. GomSpace har stået for at bygge den og har driften af den i rummet.

En unik mission

Det er en unik mission, idet det er første gang de tre organisationer samarbejder om et rent dansk rumprojekt, der kan have potentiale til at sikre, at forsvaret får sin egen kapacitet på området. Avanceret teknologi spiller en stigende rolle i forsvarets opgaver, og det er den, DTU Space nu bidrager med at udvikle.

”Vi er glade for at kunne bidrage med vores viden. DTU har mange års erfaring med både Arktis og satellitter, og det kombineres på fremragende vis i det her projekt,” siger direktør på DTU Space, Kristian Pedersen.

”Derudover er samarbejdet og den succesfulde opsendelse af satellitten et strålende eksempel på, hvordan vi med udvikling af højteknologiske løsninger kan hjælpe forsvaret med blandt andet at løse civile opgaver for samfundet.”

Et bedre situationsbillede

I forbindelse med forsøget skal forsvaret evaluere brugbarheden af sådan et satellit-system i forhold til muligheden for at opnå et bedre ’situationsbillede’ af Arktis i fremtiden.

Ideen er, at satellitten skal kunne bidrage til overvågningen af forsvarsministeriets ansvarsområde i Arktis og indgå i den civile opgaveløsning, som forsvaret forestår i området. Herunder eksempelvis søredning.

”Udviklingsfasen har været spændende. Der er sensorer med på satellitten, der nu skal testes,” siger Charlotte Wiin Havsteen, der er afdelingschef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.

”Om bord er der en antenne til at lytte efter signaler fra skibe og en, der lytter efter fly samt et kamera til at tage billeder i klart vejr i dagtimerne. Der er foretaget et stort arbejde med at koordinere frekvenser med andre lande, der har satellitter i kredsløb, for at kunne operere satellitten og modtage data i Aalborg.”

Satellitten og systemerne ombord, der nu skal testes, er opsendt fra Jiuquan Satellite Launch Center i Kina.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.