Kurt Nørgaard Clausen

DTUs nye Imaging Center får stærk ekspert rådgivning

torsdag 27 jun 19

Kontakt

Kurt Nørgaard Clausen
Professor emeritus
DTU Fysik

Kontakt

Martin Meedom Nielsen
Professor
DTU Fysik
45 25 32 26
En af Danmarks største kapaciteter inden for opbygning af forskningsfaciliteter er nu tilknyttet DTU Fysik.

Kurt Nørgaard Clausen har arbejdet med opbygning og drift af store forskningsfaciliteter hele sit liv. De sidste 13 år som leder på det ansete Paul Scherrer Institut i Schweiz, som råder over en røntgensynkrotron, en røntgenlaser og to neutronspallationsfaciliteter.

Netop denne omfattende erfaring har ført til tilknytningen som professor emeritus på DTU Fysik, hvor Kurt Nørgaard Clausen fungerer som rådgiver i forbindelse med opførslen af det nye 3D Imaging Center, 3DIM, der vil stå færdig på universitet i slutningen af året. Centeret bliver med sine otte nye laboratorier Nordeuropas største og kan tilbyde verdensklassefaciliteter inden for røntgen- og neutron-imagingteknikker. Derudover vil centret omfatte DTU’s Imaging Industry Portal, der siden sin opstart i 2013 har samarbejdet med 35 virksomheder om at anvende 3D imaging til udvikling og produktion.

”Vi har længe været i dialog med Kurt Nørgaard Clausen og er meget glade for, at det er lykkedes os at tiltrække ham til DTU som emeritus. Hans erfaringer og tekniske indsigt i opbygning af store forskningsfaciliteter er en guldgrube at kunne trække på ved opbygningen af vores nye 3D Imaging Center,” siger professor Martin Meedom Nielsen, DTU Fysik.

Viceformand på ESS

Det er dog ikke kun DTU, der har øje for Kurt Nørgaard Clausens store tekniske indsigt. Senest har han således været udpeget som formand for det ekspertpanel, Styrelsen for Forskning og Uddannelse havde nedsat til at analysere udbyttet af danske medlemskaber af de store internationale forskningsfaciliteter. En analyse, der slog fast, at Danmark har store forskningsmæssige gevinster ud af at være medlem af otte store internationale forskningsinfrastrukturer, der giver danske forskere adgang til unikke eksperimentelle faciliteter, som vi ikke selv har hverken ressourcer eller kapacitet til at opbygge.

Fra den 1. juli i år får Kurt Nørgaard Clausen endnu en væsentlig opgave. Der tiltræder han nemlig som viceformand for den nye store forskningsfacilitet European Spallation Source, ESS, der er under opførsel i Lund og bliver verdens mest avancerede neutronkilde.

”Sammen med den nye formand, Beatrix Vierkorn-Rudolph, bliver det min opgave at sikre enighed mellem de 14 europæiske lande, der er medlemmer af ESS. Det bliver en kunst i diplomati og teknisk, videnskabelig indsigt at sikre løsninger, der kan tilgodese de forskellige landes ønsker og interesser, som ikke altid peger i samme retning.” siger Kurt Nørgaard Clausen.

Kurt Nørgaard Clausen har arbejdet med ESS siden de første forslag til neutronfaciliteten blev udarbejdet i perioden fra 1993-96 og har fra 2008-10 fungeret som formand for ESS’ tekniske Advisory Committee.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.