Leister 2022 ekspeditionen opdagede flere strandede is-øer nord for Grønland med jord, småsten og mudder på toppen, som får dem til at ligne små øer. Men der er tale om grundstødte is-bjerge, som kan flytte sig og forsvinde igen. (Foto: Martin Nissen/SDFI)

Verdens nye nordligste ø var et grundstødt og snavset isbjerg

fredag 02 sep 22

Kontakt

René Forsberg
Professor
DTU Space
45 25 97 19
En ny ø opdaget 2021 i Arktis har vist sig ikke at være en ø alligevel. Det har en forsker fra DTU været med til at fastslå.

Fundet af verdens nordligste ø var lidt af en sensation. Den lille ø blev opdaget sidste år i Arktis nær Grønland af en schweizisk-dansk-grønlandsk ekspedition og blev kaldt ’Qeqertaq Avannarleq’ (Den Nordligste Ø). Nu har en ny ekspedition her i sommeren 2022 undersøgt øen nøje med hjælp fra blandt andre DTU. 

Og eksperternes konklusion er klar: Der er ikke tale om en ø, viser det sig. Men om et grundstødt isbjerg dækket af et lag af jord, småsten og mudder, som sandsynligvis er aflejret på isen fra gletsjere i området.

“Der har været fundet flere af disse 'nordligste øer' gennem tiderne, som så senere er forsvundet igen. Vores nye undersøgelser viser entydigt, at alle disse rapporterede 'øer' er flade isbjerge. Det gælder både den nyopdagede 'Qeqertaq Avannarleq' og den først opdagede 'Oodaaq Ø', der blev fundet i 1978. De er typisk 20-30 meter tykke, med et tyndt overfladelag af jord og småsten,” siger professor på DTU Space, Rene Forsberg, som er ekspert i geodætiske målinger og var med på ekspeditionen i 2022.

Kaffeklubben Ø er stadig verdens nordligste landpunkt

Derfor fastslår eksperterne, at øen ved navn 'Inuit Qeqertaat' (Kaffeklubben Ø) stadig er det nordligste landpunkt i verden. Denne ø ligger på positionen 83°39’55” N, 30°37’45”, W.

Øen blev navngivet af geologen Lauge Koch i 1921. Og blev sandsynligvis allerede set af Robert E. Peary under hans ekspedition til det nordligste Grønland i år 1900.

Siden 1978 er der under forskellige ekspeditioner opdaget flere nye ø-lignende formationer i polarisen nord for Grønland, i området øst for fastlandet ved Kap Morris Jesup, hvor også den noget større Kaffeklubben Ø befinder sig.

Småøerne har været genstand for forskellige teorier om, hvordan de opstår og forsvinder. Den generelle antagelse har været, at øerne er banker bestående af morænemateriale i form af jord, småsten og mudder fra den underliggende havbund. Materialet dannes formentlig i lavvandede områder nord for Grønland, når metertyk is i det Arktiske Ocean presses ind mod kysten og bulldozer havbunden op over vandoverfladen. Men det er altså materiale på en bund af grundstødt is.

Den Nordligste Ø blev en lille verdenssensation

Da 'Qeqertaq Avannarleq' blev fundet i området  af den Schweizisk-Dansk-Grønlandske ekspedition Leister 2021 gik historien om den cirka 30 gange 60 meter store ø verden rundt i nyhedsmedierne, som verdens hidtil nordligst kendte landpunkt.

I august år besøgte den opfølgende ekspedition Leister Go North 2022 så alle de kendte positioner for småøerne i området. Her deltog forskere og specialister i geodætiske og kortlægningsmæssige forhold fra DTU Space samt Styrelsen for Data Forsyning og Infrastruktur, SDFI.

Der blev udført detaljerede målinger med GPS og laserscanning af istykkelser og havdybder. Og så blev den nye ø aflivet.

“Der er aldrig målt havdybder i området før på grund af den 2-3 meter tykke semi-stationære havis. De nye dybdemålinger viste overraskende, at alle de rapporterede småøer var beliggende på havdybder mellem 25 og 45 meter. Det bekræftede entydigt, at de rapporterede små-øer er fladtoppede isbjerge med et usædvanligt dække af jord og småsten, som er grundstødt i området,” forklarer René Forsberg.

“De kan kategoriseres som semi-stationære is-øer, som godt kan have en levetid på op til flere år.”

Ifølge eksperterne er kilden til de nye øer sandsynligvis flydende gletsjer-tunger i det såkaldte Kap Washington-område, der ligger 40-50 km vest for Kap Morris Jesup ved Grønlands nordspids.

Fond bag ekspeditioner vil have eksperterne med til Grønland igen 

Ved hjælp af en helikopter kunne eksperterne også konstatere, at der var kommet nye formationer i området med jord, småsten og mudder på, som altså ikke er egentlige øer, men flydende midlertidige 'is-øer'.

Den private Leister Foundation, som står bag de to ekspeditioner i 2021 og 2022, betegner undersøgelserne i det svært tilgængelige område som en succes.

Leister Foundation har derfor allerede inviteret danske og grønlandske forskere til at foreslå projekter til nye aktiviteter i Grønland og Arktis næste år.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.