Nye opdagelser ændrer Antarktis’ geologiske historie

torsdag 10 mar 22

Kontakt

René Forsberg
Professor
DTU Space
45 25 97 19

Dele af det østlige Antarktis er yngre end hidtil antaget, viser ny forskning med bidrag fra DTU. Det betyder, at isen kan smelte hurtigere.

Et stort dansk-britisk-norsk kortlægningsprojekt af geofysiske forhold på Antarktis, udført på vegne af den europæiske rumorganisation ESA, har ført til opsigtsvækkende geologiske opdagelser. Store dele af det østlige Antarktis er langt yngre end hidtil antaget, viser forskningen, som DTU Space har bidraget til.

"Der kan ske en forøget afsmeltning af ismasserne nedefra i forhold til, hvad man hidtil har antaget. Så det er en spændende og vigtig opdagelse"
René Forsberg, professor DTU Space

Det indebærer blandt andet, at isen her kan smelte hurtigere og, at historien om kontinenternes vandring må skrives om. De nye resultater er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications Earth & Environment.

Satellitter har tidligere foretaget målinger for at kortlægge tyngdefelt, magnetfelt og havstrømme omkring Sydpolen. Men begrænsninger i satellittens bane i området ved Sydpolen efterlod i første omgang et udækket område i det østlige Antarktis med en diameter på 1500 km – eller hvad der svarer til et areal, der er seks gange så stort som Danmark.

Dette ’hul’ efterladt af ESA-satellitten kaldet GOCE er nu for første gang blevet dækket ind med systematiske radarmålinger og geofysiske målinger via fly.

Udover at levere de nødvendige data til at kortlægge havstrømme og tyngdefelt, afslørede målingerne også hidtil ukendte geologiske forhold under den op til godt fire km tykke is på Antarktis.

”Vores detaljerede kortlægning af de geologiske forhold under isen har gjort det muligt at fastslå, at dele af området er meget yngre end hidtil antaget. Man har altid antaget, at det østlige Antarktis var et urgammelt og stabilt kontinent. Nu viser det sig, at der også er yngre dele. Det indebærer, at puslespillet omkring kontinenternes vandring må laves om,” siger professor på DTU Space René Forsberg, som er medforfatter til den netop offentliggjorte artikel om de nye opdagelser. 

”De yngre kontinentale områder har typisk også et højere varmeflow fra jordens indre. Disse områder påvirker derfor isen på Antarktis, så der kan ske en forøget afsmeltning af ismasserne nedefra i forhold til, hvad man hidtil har antaget. Så det er en spændende og vigtig opdagelse”.

Antarktis' geologiske historie skal justeres

Antarktis som det kendes i dag blev dannet for omkring 180 millioner år siden.
Her blev det adskilt fra nutidens Sydamerika og Australien. Inden da har kontinentet en lang geologisk forhistorie, og det er detaljerne i den, der nu skal justeres på baggrund af den nye viden.

De nye opdagelser vil samtidig være udgangspunkt for en bedre forståelse af, hvordan det østlige Antarktis' tidlige geologi påvirker stabiliteten og smeltningen af kontinentets nutidige iskappe.

”Vi har fået ny indsigt i Sydpolens geologi, som hjælper os med at forstå og fastlægge formen af kanten af det østlige Antarktis. Vi har fået meget detaljeret viden om klippernes karakteristika, som har givet os spændende nye spor i arbejdet med at forstå, hvordan det østlige Antarktis udviklede sig,” siger Tom Jordan fra British Antarctic Survey, BAS, som er hovedforfatter til den videnskabelige artikel i Nature Communications Earth & Environment, og har ledet de nye geologiske studier.

Målinger udført fra fly i et ekstremt miljø

Det fly-baserede ESA-projektet, der har ført til de nye opdagelser kaldes ESA PolarGAP, og er udført på initiativ af DTU Space i samarbejde med britiske BAS og Det norske polarinstitut.

Undersøgelserne er udført i det ekstreme arktiske miljø med flyvninger både fra selve sydpolen og fra feltlejre på isen i temperaturer ned til minus 30 grader C. Projektet er en fortsættelse af tidligere DTU Space aktiviteter i Antarktis, hvor andre geofysiske ”pletter” er blevet kortlagt i samarbejde med britiske, norske, amerikanske og argentinske forskere.
DTU Space har stor erfaring med disse målinger både i Antarktis og Arktis/Grønland, hvor målinger fra fly sammen med målinger på selve overfladen og ved hjælp af satellitter giver et detaljeret overblik over klimaforandringerne indvirkning på isens afsmeltning og vandstanden i verdenshavene.

Læs den nye videnskabelige artikel “An embayment in the East Antarctic basement constrains the shape of the Rodinian continental margin” her i Nature Communications Earth & Environment.

Her kan du læse ESA's mere detaljerede historie om de nye målinger i Antarktis

Der skulle mange flyvninger til for at dække området, der er cirka seks gange Danmarks areal. (Kort: ESA/BAS/DTU Space)

Målingerne med fly, der har kortlagt grundfjeldet under isen på det østlige Antarktis nær Sydpolen, dækker et område, der svarer til omtrent seks gange Danmarks areal. (Kort: ESA/BAS/DTU Space)

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.