Foto: Torben Nielsen

Engagement og koordinering skaber gode internationale uddannelser

onsdag 17 maj 17
|

Kontakt

Gunvor Marie Kirkelund
Lektor
DTU Byg
45 25 17 30
DTU’s Internationaliseringspris går i år til lektor Gunvor Kirkelund fra DTU Byg. Hun modtager prisen for den store indsats, hun har lagt i at etablere og drive en af DTU’s nyeste uddannelser: Nordic Master in Cold Climate Engineering.

Samarbejde på tværs af landegrænser er ikke noget nyt for Gunvor Kirkelund. I 1995 tog hun turen fra Norge til Danmark for at tage en uddannelse som ingeniør, og hun rejser jævnligt til Grønland for at undervise DTU-studerende i Sisimiut.

Derudover er hun studieleder for Nordic Master in Cold Climate Engineering, der udbydes i samarbejde mellem DTU, NTNU i Norge og Aalto University i Finland.

Det er netop for arbejdet med Cold Climate Engineering, Gunvor Kirkelund modtager DTU’s Internationaliseringspris 2017.

"Uddannelsen i Cold Climate Engineering er for mig et eksempel på, at vi virkelig har noget at byde på, når vi slår vores kompetencer sammen på tværs af landene."
Gunvor Kirkelund

Uddannelsen er etableret i regi af Nordic Five Tech, som er en strategisk alliance mellem DTU og fire andre førende tekniske universiteter i Norden. Gunvor Kirkelund har været med til at udvikle Nordic Master in Cold Climate Engineering og er nu studieleder for kandidatuddannelsen, der optog sine første studerende i 2016.

Samarbejde og koordinering på tværs af Norden

Arbejdet som studieleder på en international uddannelse kræver en god portion koordinering, ikke bare mellem forskellige nationaliteter, men også forskellige administrative systemer hos de samarbejdende universiteter.

I tilfældet Cold Climate Engineering har samarbejdet siden starten fungeret upåklageligt, både på det faglige og administrative plan. Gunvor Kirkelund er ikke i tvivl om, at successen skyldes, at de tre deltagende universiteter alle kan se, at de studerende får noget ekstra ud af at tage denne internationale uddannelse, der giver afgangsdiplomer fra to universiteter, frem for at nøjes med en kandidatuddannelse på ét af universiteterne.

”Uddannelsen i Cold Climate Engineering er for mig et eksempel på, at vi virkelig har noget at byde på, når vi slår vores kompetencer sammen på tværs af landene. Jeg oplever, at vi på de tre universiteter er meget enige om, hvornår og hvordan vi bedst muligt kan udnytte hinandens viden og ressourcer. Det giver et rigtig godt udgangspunkt, både for uddannelsen og for mig som studieleder,” siger Gunvor Kirkelund.

Stort engagement hos både undervisere og studerende

Det første hold studerende på Cold Climate Engineering-uddannelsen er lige straks færdige med deres andet semester på uddannelsen. Det er nogle meget engagerede studerende, Gunvor Kirkelund har mødt indtil videre.

”En af forklaringerne på det store engagement hos både studerende og undervisere kan være, at vi på Cold Climate Engineering arbejder henimod det samme mål: At udvikle teknologiske løsninger til brug i kolde egne, særligt Arktis. Vi har derfor et fælles fokus, hvor vores forskellige fagligheder og interesser kommer i spil. Jeg tror, at det er med til at skabe et miljø, som er inspirerende for både studerende og undervisere,” lyder det fra Gunvor Kirkelund.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.space.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=6EA414F2-7BD1-4A0E-95DF-E626C07E55F8&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Ny-uddannelse-skal-sikre-flere-arktiske-ingenioerer
26 FEBRUAR 2020